Zarządzanie zakładami i instalacjami dystrybucyjnymi header

Zarządzanie zakładami i instalacjami dystrybucyjnymi

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Zarządzanie zakładami i instalacjami dystrybucyjnymi

Oferta „Platinum” zapewnia dostęp do najbardziej kompleksowego pakietu usług w zakresie zarządzania gazami.
Nasi inżynierowie, konserwatorzy i pracownicy działu logistyki zapewniają klientom wszechstronną pomoc dotyczącą zakładów i instalacji służących do centralizacji i dystrybucji gazów.
Moduł ds. bezpieczeństwa technicznego i wizyt konserwacyjnych dot. zbiorników kriogenicznych oferuje szereg usług z zakresu konserwacji prewencyjnej oraz pomoc w razie awarii i poważnych uszkodzeń.
Bazując na rozległym doświadczeniu naszych techników, możemy zagwarantować bezpieczeństwo zakładów i instalacji, sprawność i wydajność ich funkcjonowania, a także ograniczyć ryzyko wystąpienia awarii.

Kontrole zakładów i instalacji
W trakcie każdej wizyty konserwacyjnej w zakładzie wykonujemy zestaw czynności kontrolnych z listy, która jest opracowywana specjalnie dla danego zakładu z uwzględnieniem potrzeb i wymagań klienta:

  • kontrola instalacji i zapasów surowców gazowych;
  • kontrola prawidłowości pracy reduktorów;
  • kontrola prawidłowości pracy zaworów;
  • kontrola pochylni i ramp;
  • kontrola uszczelek rur i przewodów giętkich; kalibracja zaworów bezpieczeństwa;
  • kontrola uszczelek instalacji gazowej pod ciśnieniem;
  • kontrola uszczelek zaworów odcinających w instalacji gazowej.

Wizyty konserwacyjne
Wszystkie standardowo wizyty konserwacyjne są przeprowadzane przez techników posiadających rozległą wiedzę w zakresie odnośnych wymogów bezpieczeństwa, norm i przepisów prawa.
Wizyty mogą być przeprowadzane raz na sześć miesięcy, raz na kwartał, bądź z dowolną inną częstotliwością wymaganą przez klienta.
Na koniec każdej wizyty klient otrzymuje raport wyszczególniający przeprowadzone czynności kontrolne oraz prace z zakresu konserwacji standardowej wykonane przez techników.