Techniczne wizyty bezpieczeństwa header

Techniczne wizyty bezpieczeństwa

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Techniczne wizyty bezpieczeństwa

Z czasem może okazać się, iż składy gazów i instalacje gazowe znajdują się w warunkach operacyjnych, które pogarszają sprawność, są niezgodne ze standardami lub stwarzają zagrożenie. Techniczne wizyty bezpieczeństwa pozwalają zweryfikować zgodność z odnośnymi przepisami, zasadami bezpieczeństwa i dobrą praktyką.