Remote control and sensing header

Wykrywanie zdalne

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Remote control and sensing

Bazując na technologii przesyłu danych GSM, firma SIAD może zdalne monitorować stan operacyjny pojemników kriogenicznych i ciśnieniowych, jak również szereg innych parametrów roboczych instalacji gazowych.
Statystyki i dane dotyczące zużycia produktu (zarówno ciekłego, jak i gazowego) są dostępne przez cały czas na witrynie internetowej za pośrednictwem chronionego i zastrzeżonego dostępu. Ponadto, zautomatyzowane zarządzanie alarmami umożliwia natychmiastową pomoc w razie awarii lub gdy zużycie przekroczy normalne poziomy.
Ta usługa gwarantuje maksymalną elastyczność przy zwiększonym poziomie bezpieczeństwa.