Pomoc analityczna w zakresie stosowania mieszanin kalibracyjnych header

Pomoc analityczna w zakresie stosowania mieszanin kalibracyjnych

Pomoc analityczna w zakresie stosowania mieszanin kalibracyjnych

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Pomoc analityczna w zakresie stosowania mieszanin kalibracyjnych

Analiza gazów używanych w procesach 
Gazy są używane w wielu procesach produkcyjnych, w związku z czym od czasu do czasu zachodzi potrzeba sprawdzenia, czy ich parametry lub skład nie uległy zmianie.

Nasza oferta obejmuje wsparcie analityczne, kontrolę przyrządów używanych przez klienta, a także analizę parametrów dodatkowych.

Analizy środowiskowe na salach operacyjnych
Znaczenie analiz środowiskowych na salach operacyjnych wzrasta, gdyż pozwalają one nie tylko właściwie zabezpieczyć zdrowie operowanych pacjentów, ale także zapewnić zgodność z wymogami nałożonymi przez odnośne przepisy prawa.

Oferujemy usługi analityczne w celu zweryfikowania:

  • zgodności powietrza generowanego przez instalacje sprężarkowe klienta z parametrami określonymi w Farmakopei Europejskiej;
  • wystawienia personelu na działanie środków znieczulających w salach operacyjnych, zgodnie z okólnikiem nr 5 z 14 marca 1989 r. Zarządu S.I.P. – Wydział III – nr 403/13.2/380.

Pomoc analityczna w zakresie stosowania mieszanin kalibracyjnych
Używanie mieszanin kalibracyjnych wymaga rzetelnej wiedzy z dziedziny analizy gazów.
Podczas gdy dla niektórych mieszanin środki ostrożności, jakie należy przedsięwziąć, są stosunkowo proste, to jednak dla innych – takich jak mieszaniny zawierające gazy korozyjne czy mieszaniny ze składnikami w niskich stężeniach – metodologia eksploatacji może nie być dobrze znana.
Oferujemy pomoc przy rozwiązywaniu problemów, na jakie można się natknąć podczas używania takich mieszanin.

Szkolenia w zakresie analizy gazów i mieszanin gazowych
Aby móc prawidłowo przeprowadzać analizy gazów, należy posiadać nie tylko odpowiednie oprzyrządowanie, ale także odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie czynników, które mogą wpłynąć na ważność wyników.

W samej rzeczy, przegląd napływających do nas zgłoszeń często wskazuje, iż analizy gazów bywają błędne, gdyż wystąpiły błędy w próbkowaniu, niewłaściwie dobrano materiały stykające się z gazami, pojawiają się niekompatybilności lub zakłócenia pomiędzy analizowanymi gazami itp.
Oferujemy kursy szkoleniowe w zakresie najlepszej praktyki i technik, jakie należy stosować w celu osiągnięcia prawidłowych wyników analizy i uniknięcia potencjalnych błędów.

Sprawdzanie funkcjonowania analizatorów gazów
Analizatory procesowe muszą być okresowo sprawdzane w celu sprawdzenia, czy dostarczane przez nie dane są wiarygodne.

Przeprowadzamy takie kontrole przy użyciu mieszanin kalibracyjnych złożonych z próbek gazowych firmy SIAD lub mieszanin opracowanych przez LAT Centre No. 143.

Konsultacja w zakresie oprzyrządowania analitycznego
Bazując na posiadanym know-how i doświadczeniu, oferujemy usługi doradcze w zakresie doboru i konfiguracji oprzyrządowania analitycznego.