Nawigacja okruszkowa

Technical assistance header

Technical Assistance

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Technical Assistance

Usługa pomocy technicznej

Usługa pomocy technicznej odgrywa kluczową rolę w realizacji działalności produkcyjnej i ekspansji rynkowej SIAD.

Wielkość i złożoność instalacji produkcyjnych, liczba i wrażliwość aparatury zamontowanej w zakładach klientów oraz ciągły rozwój działalności handlowej firmy spowodowały utworzenie w ramach struktury organizacyjnej działu zajmującego się pomocą techniczną, czyli wykonywaniem następujących usług:

  • przeglądy, remonty i modernizacja instalacji i aparatury w zakładach produkcyjnych firmy
  • projektowanie i montaż instalacji do przechowywania, dystrybucji i używania gazów w zakładach klientów
  • montaż na miejscu instalacji produkcji gazu
  • serwis posprzedażny zbudowanych instalacji.

Działalność usług pomocy technicznej skupia się na następujących typach instalacji:

  • instalacja i aparatura do używania gazów kriogenicznych
  • centra dystrybucji do używania gazów w zakładach klientów
  • stacje napełniania butli gazowych w zakładach produkcyjnych grupy
  • rurociągi do bezpośredniej dystrybucji gazów przemysłowych