Rodzaje pojemników transportowych header

Rodzaje pojemników transportowych

Rodzaje pojemników transportowych

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Rodzaje pojemników transportowych

Gazy przemysłowe SIAD są dostarczane w postaci gazowej i ciekłej w różnych pojemnikach transportowych, jak:
  • butle, zestawy butli, przyczepy dla dostaw gazów ;
  • masowe dostawy cieczy w cysternach i kontenerach dla dostaw ciekłych;
  • rurociągi gazowe.
Również są dostępne:
  • duże stalowe butle dla HCFC, amoniak i propan;
  • duże nierdzewne stalowe butle dla tlenku etylenu;
  • tubowe pojemniki dla skompresowanych gazów i acetylenu;
  • tubowe przyczepy dla wodoru (4,500 - 4,750 m3 pojemność).
Jako alternatywę dla tradycyjnych gazów i cieczy, dostarczanych z najbliższego zakładu produkcyjnego, SIAD Macchine Impianti projektuje, buduje, instaluje i nadzoruje uruchomienie na całym świecie systemów na miejscu do produkcji gazów przemysłowych.