Nawigacja okruszkowa

Corporate responsibility - header

Odpowiedzialność zbiorowa

Contact Us

Skontaktuj się z nami

 +48 32 77 11 650 

 

siad@siad.pl

Corporate responsibility - main

Dla SIAD, w osiąganiu własnych celów wzrostu gospodarczego, kluczowe jest poszanowanie wartości, zasad, norm zachowania oraz przestrzeganie przepisów, zarówno wewnątrz jak i poza firmą. Cała działalność pozostaje w zgodzie z obecnymi wymogami prawnymi. 

Oprócz tego, że SIAD prowadzi własną działalność w sposób odpowiedzialny, prowadzi również skuteczną politykę bezpieczeństwa, która w pełni wspiera ochronę środowiska. 

Intencja ta znajduje potwierdzenie w przystąpieniu do programu Responsible Care® Programme.