Ksenon header

Ksenon

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Ksenon

Właściwości techniczne

Ksenon, Xe, jest bezbarwnym, bezwonnym i niepalnym gazem obojętnym.

Zastosowania
Żarówki żarnikowe, lasery, pomiary przepływu krwi mózgowej, badania fizyczne nad cząstkami wysokoenergetycznymi, materiał napędowy do silników z napędem jonowym (silniki elektryczne).
Ksenon usprawnia proces prześwietleń rentgenowskich poprzez redukcję promieniowania, natomiast po zmieszaniu z tlenem jest używany do wzmacniania kontrastu w obrazowaniu CT (ang. Computer Tomography; tomografia komputerowa) oraz do oznaczania przepływu krwi. Jest on również stosowany w produkcji źródeł światła o dużej intensywności, pracujących w zakresie nadfioletu.

Kompatybilność materiałowa
Metale: Mosiądz; stal nierdzewna; stal węglowa; aluminium; cynk; miedź; monel.
Plastiki: Kel-F; żywice PTFE (politetrafluoroetylenowe); PCW; poliwęglan; poliuretan.
Elastomery: Viton; kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy; neopren.

Właściwości techniczne
Masa cząsteczkowa: 131,30
Ciężar właściwy (powietrze = 1): 4,56
Zapach: Bezwonny
Nr rejestrowy CAS: 7440-63-3
Główne izotopy: 129, 131, 132
Temperatura przemiany: 289,75 K / 16.6 °C
Ciśnienie krytyczne: 58,4 bar
Temperatura wrzenia: 164,55 K / -108,6 °C
Temperatura topnienia: 161,15 K / -112 °C

Ksenon jest używany w żarówkach żarnikowych. Ponieważ istnieje możliwość zużycia mniejszej ilości energii do wytworzenia światła o takiej samej mocy, jak w przypadku konwencjonalnej żarówki żarnikowej, żarnik nie musi „pracować tak ciężko”, co wydłuża jego okres trwałości użytkowej. Ponieważ pozwala on generować światło o dużej intensywności, ksenon jest powszechnie stosowany w lotniskowych światłach błyskowych, które naprowadzają samoloty na pasy startowe. Najnowszą innowacją w dziedzinie reflektorów samochodowych jest reflektor łukowo-wyładowczy.

Ksenonowe lampy błyskowe są używane w laserach do „pobudzenia” (załączenia) światła laserowego. Dzięki gwałtownemu rozwojowi technologii laserowej na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat pojawiły się liczne nowe źródła impulsowego promieniowania spójnego w spektrum podczerwonym i widocznym; dopóki nie wynaleziono lasera ekscymerowego, w handlu dostępne były jedynie nieliczne źródła nadfioletu wysokiej mocy – większość takich laserów załącza się za pomocą ksenonowego „błysku”.

Ponadto badane są możliwości stosowania ksenonu i laserów do oczyszczania ścieków poprzez generowanie światła nadfioletowego. Obecnie używane systemy wykorzystują lampy rtęciowe. Ksenonowa lampa błyskowa, opracowana początkowo jako źródło energii dla wiązek laserowych, wytwarza więcej fotonów i przesyła je z poziomem energii co najmniej pięciokrotnie intensywniejszym niż urządzenia rtęciowe.

Ksenon usprawnia proces prześwietleń rentgenowskich poprzez redukcję promieniowania, natomiast po zmieszaniu z tlenem jest używany do wzmacniania kontrastu w obrazowaniu CT (ang. Computer Tomography; tomografia komputerowa) oraz do oznaczania przepływu krwi.

Wyświetlacze plazmowe (ang. Plasma Display Panel, skrót PDP) wykorzystujące ksenon jako wypełniacz mogą niedługo zastąpić duże kineskopy stosowany w telewizorach i monitorach komputerowych. Nadejście telewizji wysokiej rozdzielczości (ang. High Definition Television, skrót HDTV) – wraz z wyświetlaczami płaskimi (PDP) – bez wątpienia zrewolucjonizuje sektor zajmujący się produkcją ekranów telewizyjnych i monitorów komputerowych.

Badana jest możliwość użycia ciekłego ksenonu w kalorymetrach do subatomowej detekcji cząstek. W pracach tych uczestniczy wielu naukowców na całym świecie.

Ponieważ ciekły ksenon jest mniej więcej 500 razy gęstszy od gazów normalnie stosowanych w detektorach cząstek – co oznacza, iż jego atomy są gęściej upakowane – pozwoli on uzyskać wyjątkową czułość oraz dokładność przeszło 10-krotnie większą niż obecnie używane urządzenia do precyzyjnego określania położenia cząstek. Tak naprawdę, ksenon nie jest zużywany w procesie detekcji, lecz poddawany recyklingowi, w związku z czym – po pierwotnym napełnieniu wymaganą ilością – zapotrzebowanie takich urządzeń w celu uzupełnienia strat będzie niewielkie.

Przemysł lotniczy i kosmonautyczny to kolejna dziedzina, w której wystąpił popyt na ksenon. Chociaż sama koncepcja nie jest nowa, to jednak zastosowanie ksenonu jako materiału napędowego do ustawiania silników sterujących satelitów zyskało ostatnio znaczne zainteresowanie.

Reflektory te są znacznie mniejsze, wyróżniają się sześciokrotnie większą trwałością, a ponadto generują bielsze światło. Same żarówki są maleńkie – mniej więcej wielkości zapałki – i zawierają ksenon oraz dwie bardzo małe elektrody wolframowe.
Prąd przeskakuje między elektrodami, generując białe światło o dużej intensywności. Dzięki swoim niewielkim gabarytom, cały zespół lampy może mieć wielkość karty kredytowej.
Zapewnia to znaczne możliwości w zakresie stylizacji aerodynamicznej, w połączeniu z istotnie niższą masą niż tradycyjne zespoły szklane.