Refrigerant Gas header

Refrigerant Gas
Refrigerant Gas

Contattaci refrigeranti

Gaze refrigerante

SIAD oferă diferite tipuri de gaze refrigerante, care sunt utilizate ca fluide pentru ciclurile de răcire, pentru instalațiile de aer condiționat și pentru refrigerare. Temperatura scăzută, eficiența, respectul pentru mediu și varietatea ofertei sunt conceptele-cheie care caracterizează gazele refrigerante SIAD.

Gazul refrigerant SIAD garantează funcționarea corectă a instalațiilor în condiții de maximă siguranță și asigură economia de energie. SIAD, care s-a angajat din totdeauna să protejeze mediul înconjurător, oferă, pe lângă hidrofluorocarburile tradiționale (HFC), soluții mai sustenabile: amestecuri noi cu GWP redus, pe bază de hidro-fluoro-olefine (HFO), și agenți frigorifici naturali.

Gazele refrigerante SIAD sunt furnizate de obicei în următoarele formate:

  • Butelii de închiriat de 12,5 litri (echipate cu supapă de fază gazoasă)
  • Butelii de închiriat de 40 litri (echipate cu supapă de fază gazoasă și fază lichidă)
  • Butelii-rezervoare de 950 litri (echipate cu două supape)

Pentru produsele principale sunt disponibile și formate mici „FreeCold” la vânzare cu încărcare:

  • Butelii FreeCold de 12 litri
  • Butelii mici FreeCold Nano cu o capacitate de 1 litru, în formatul cutie cu 6 bucăți
  • Butelii mici FreeCold de 5 litri pentru R1234yf.

GAZE REFRIGERANTE FLUORURATE ȘI NATURALE

SIAD oferă o gamă de gaze refrigerante fluorurate pe bază de HFC și HFO. HFC (hidrofluorocarburile) utilizate astăzi sunt gaze fără clor, cu potențial zero de distrugere a ozonului (odp), dar care totuși prezintă un potențial ridicat de încălzire globală (GWP).
Gazele frigorifice naturale SIAD, pe de altă parte, reprezintă adevărata alternativă ecologică față de gazele F, nu numai prin performanța energetică ridicată și prin disponibilitate, ci mai ales prin impactul foarte redus pe care îl au asupra mediului.  Din aceste motive, există astăzi o redescoperire a gazelor refrigerante naturale, cum ar fi:

GAZELE REFRIGERANTE IMPURE

Utilizarea gazelor refrigerante impure, în general, poate implica:

  • schimbarea proprietăților termodinamice cu eventuale efecte asupra performanței;
  • schimbări chimico-fizice cu o eventuala influență asupra presiunilor și materialelor, și prin urmare asupra siguranței, până la eventuale probleme legate de toxicitate în cazul eliberării în mediu.

Toate modificările în compoziția gazelor refrigerante afectează în mod definitiv performanța, funcționarea, durata de viață și siguranța sistemului.


Scarica il modulo DICHIARAZIONE PER ACQUISTO GAS FLUORURATI (F-GAS)

Navigation Menu

Traditional refrigerant gases
Scopri tutti i gas refrigeranti fluorati SIAD, a base HFC e HFO!
Natural refrigerant gases
Scopri tutti i gas refrigeranti naturali SIAD, vera alternativa green agli F-Gas!
F-Gas Regulation
Il Regolamento Europeo F-Gas 517/2014 impone una drastica riduzione nell’emissione di gas a effetto serra. Scarica e leggi il documento!
Refrigerant gas collection and disposal service
SIAD offre in tutta Italia il servizio di raccolta e smaltimento dei gas refrigeranti grazie a TECNOSERVIZI AMBIENTALI, società del gruppo specializzata nel management ambientale. Contattaci!