Acetylene header

Acetilena

Acetilena

Contacteaza-ne generico

Contacteaza-ne

+40 21 310 36 58

 

siad@siad.ro

Acetylene

Acetilena este un gaz care a contribuit decisiv la progresul industrial; de la începutul secolului XX, aceasta a fost utilizată pe scară largă în activităţile de manufacturare (sudură autogenă) şi în domeniul iluminatului civil şi maritim (faruri şi balize).
Transportabilitatea sa, din cauza inflamabilităţiii sale foarte ridicate şi a tendinţei de descompunere explozivă, a constituit o problemă tehnică foarte mult dezbătută timp de mulţi ani.
Soluţia pentru această problemă, la care SIAD a contribuit în mod esenţial, o constituie masa poroasă.

Caracteristici tehnice
Produs: acetilenă
Formula chimică: C2H2
Puritatea: ≥ 99.0%
Densitatea relativă (aer = 1): 0.9
Aspect: gaz incolor
Miros: eteric, dulceag
Limita de inflamabilitate în aer: 2.0 ÷ 82%


Proprietăţi fizice


Acetilena este utilizată în diverse aplicaţii care acoperă o varietate de industrii, inclusiv:

  • sudură şi tăiere (energie autogenă)
  • producţia de lampback
  • arzătoare
  • analiza metalelor în spectrometre cu absorbţie atomică şi altele.
Acetilena este un produs puternic inflamabil şi exploziv. Mai mult decât atât, în concentraţii mari poate cauza asfixiere.
Pentru a evita aceste efecte periculoase, producătorii şi clienţii trebuie să respecte anumite reguli de siguranţă foarte stricte pentru depozitarea şi manipularea acesteia, şi trebuie să consulte Fişa de siguranţă a materialului.

Producţia acetilenei se bazează pe reacţia dintre apă şi carbonatul de calciu.

Această reacţie exotermică are loc în generatoare umede care lucrează cu o cantitate de apă în exces astfel încât să absoarbă căldura rezultată din reacţia respectivă.
În generatoarele existente, acetilena trece printrun turn de spălare cu apă, unde este răcită şi prepurificată; apoi este supusă unui proces de purificare, unui proces de uscare şi, în final, este comprimată în butelii.

Variantele pentru furnizarea acetilenei şi serviciile disponibile pentru clienţii SIAD includ:

  • transportul în butelii şi baterii de butelii
  • proiectarea şi instalarea sistemelor de distribuţie a gazului
  • furnizarea echipamentelor pentru utilizarea corectă a gazului
  • asistenţă şi consultanţă tehnică pentru transportul, distribuţia şi aplicaţiile gazului.

Acetilena poate fi furnizată de asemenea:

  • cu gradul 2.6.

Modalităţi de livrare