Ammonia header

Amoniac

Contacteaza-ne generico

Contacteaza-ne

+40 21 310 36 58

 

siad@siad.ro

Ammonia

Caracteristici tehnice
Produs: amoniac
Formula chimică: NH3
Puritate: ≥ 99.7%
Densitatea relativă (aer = 1): 0.597
Aspect: gaz incolor
Miros: usturător
Limita de inflamabilitate în aer: 15 ÷ 28 %
Alte caracteristici: toxic, coroziv.


Proprietăţi fizice


Amoniacul este utilizat în diverse aplicaţii care acoperă o varietate de industrii, inclusiv:

  • metalurgie: ca agent de transport pentru H2 pentru tratamente termice
  • în industria chimică: ca reactiv chimic pentru producerea acidului azotic, poliamidelor, îngrăşămintelor
  • refrigerare: ca agent de refrigerare datorită temperaturii sale latente de vaporizare foarte ridicate
  • în industria electronică: ca gaz de proces în producţia elementelor semiconductoare.
Amoniacul atacă ochii, plămânii şi pielea. Mai mult decât atât, este toxic dacă este inhalat.
Pentru a evita aceste efecte periculoase, producătorii şi clienţii trebuie să respecte anumite reguli de siguranţă foarte stricte pentru depozitarea şi manipularea acestuia, şi trebuie să consulte Fişa de siguranţă a materialului.
Producţia amoniacului se bazează pe reacţia azotului cu hidrogenul.
Acestă reacţie are loc în prezenţa unui catalizator, care este de obicei un compus bazat pe oxid de fier terţiar, la o temperatură cuprinsă între 450°C şi 650°C.

Variantele pentru furnizarea amoniacului şi serviciile disponibile pentru clienţii SIAD includ:

  • transport în butelii şi rezervoare
  • proiectarea şi instalarea sistemelor pentru distribuţia gazului
  • furnizarea echipamentelor pentru utilizarea corectă a gazului
  • asistenţă şi consultanţă tehnică pentru transportul, distribuţia şi aplicaţiile gazului.

Amoniacul poate fi de asemenea furnizat:

  • cu puritate de 5.5
  • în amestecuri calibrate şi speciale cu compoziţii diverse, în funcţie de solicitare.

Modalităţi de livrare