Silicon precursor gases header

Gaze precursoare ale siliciului

Contattaci Gas Speciali

Contact Us

Do you want to know more?

E-mail us: siad@siad.eu

Silicon precursor gases

Gazele precursoare ale siliciului acţionează ca o sursă de atomi de siliciu pentru depunerea siliciului policristalin, a siliciului epitaxial, a dioxidului de siliciu, şi a nitraţilor de siliciu.

Cele mai obişnuite gaze sunt silanul, diclorosilanul, triclorosilanul, şi tetraclorura de siliciu. Gazele precursoare ale siliciului, cum ar fi silanul şi diclorosilanul, sunt utilizate în procesele de depunere epitaxiale şi de vapori chimici (CVD) pentru a depune straturi de siliciu sau compuşi de siliciu peste substraturi de siliciu.

Straturile epitaxiale de siliciu sunt formate în reacţii bazate pe mecanisme de descompunere termică sau pe reducere cu hidrogen, în funcţie de gazul reactiv precursor de siliciu care a fost utilizat.
Fiecare gaz precursor de siliciu are avantaje şi dezavantaje în procesarea epitaxială, inclusiv gama de temeperaturi de procesare, gradul de autodopare şi ratele de creştere.

Tendinţele actuale indică o utilizare în creştere a diclorosilanului faţă de componentele de depunere la temperaturi ridicate, triclorosilan şi tetraclorura de siliciu. Silanul este utilizat în cadrul facilităţilor de producere a pastilelor, în numeroase procese de depunere chimică de vapori pentru a forma filme subţiri de oxizi, nitraţi şi polisilicaţi.
Diclorosilanul, în stare gazoasă la 0.5 atmosfere, este de asemenea o sursă primară pentru depunerea de polisilicaţi.
Triclorosilanul şi tetraclorura de siliciu sunt ambele lichide corozive la temperatura şi presiunea camerei. Metilsilanul este utilizat pentru depunerea de straturi de carburi de siliciu. Germaniul este utilizat pentru epitaxie siliciu-germaniu pentru modificarea interstiţiilor.