Helium header

Heliu

Contacteaza-ne generico

Contacteaza-ne

+40 21 310 36 58

 

siad@siad.ro

Helium

Heliul este un gaz elementar uşor (al doilea după hidrogen). Având cea mai mică dintre toate moleculele, acesta are cel mai scăzut punct de fierbere dintre toate elementele.
Heliul se regăseşte în atmosferă într-o concentraţie de aproximativ cinci părţi la un milion. Din cauza concentraţiei foarte scăzute, extragerea sa din aer este impracticabilă din punct de vedere comercial. Din fericire au fost găsite anumite depozite de gaze naturale care conţin cantităţi însemnate de heliu. Astfel, heliul comercial este obţinut în întregime din depozite de gaze naturale, din care o mică parte conţin heliu într-o concentraţie de aproximativ 0.3% din volum. Cea mai mare parte a heliului din lume provine din depozite de gaze naturale găsite în anumite zone din Texas, Oklahoma, Kansas şi pe versantul estic al Munţilor Stâncoşi.

caracteristici tehnice
Produs: heliu
Formula chimică: He
Puritate: ≥ 99.998%
Densitatea relativă (aer = 1): 0.138
Aspect: gaz incolor
Miros: gaz inodor
Limita de inflamabilitate în aer: neinflamabil
Alte proprietăţi: netoxic, inert din punct de vedere chimic, puţin solubil în apă, conductivitate termică ridicată (de cinci ori mai mare decât a apei). Expus la iradiere nu devine radioactiv; rămâne în stare lichidă până la temperaturi apropiate de zero absolut ceea ce îl face să fie cea mai rece substanţă cunoscută.


Proprietăţi fizice


Heliul este utilizat în diferite aplicaţii, care sunt enumerate mai jos.

Prelucrarea metalelor
În prelucrarea metalelor, heliul este utilizat:

 • pentru a crea un scut de gaz inert şi pentru a preveni oxidarea pe durata sudării metalelor precum aluminiu, oţel inoxidabil, cupru şi aliaje de magneziu.

Industria aerospaţială
În industria aerospaţială, heliul este utilizat:

 • combustibil pentru aeronave mai uşoare decât aerul, aerostate, baloane.

Producţia semiconductorilor
În producţia semiconductorilor, heliul este utilizat:

 • pentru a furniza o atmosferă protectivă pentru creşterea cristalelor de germaniu şi siliciu pentru transzistori şi laseri.

Industria electronică
În industria electronică, heliul este utilizat:

 • pentru a creea atmosfere controlate pentru producţia dispozitivelor cu semiconductori
 • pentru a obţine o conductivitate termică îmbunătăţită.

Alte aplicaţii
Alte aplicaţii importante ale heliului sunt:

 • pentru producerea fibrelor optice utilizate în cablurile de telecomunicaţii
 • în procesele chimice ca gaz de transport, pentru a facilita analiza purităţii substanţelor chimice şi a compoziţiei, cu ajutorul cromatografiei
 • pentru a determina scurgerile – sau pentru a verifica absenţa acestora – în sistemele de presiune sau vacuumatice sau pentru testarea scurgerilor din conducte
 • în scufundarea la mari adâncimi, ca gaz de transport pentru oxigen, pentru a facilita respiraţia în amestecurile respiratorii sintetice utilizate de scufundătorii de mare adâncime, care lucrează la investigaţii ştiinţifice, explorări sau dezvoltarea resurselor de petrol şi gaz din platformele marine.
Deşi este non toxic, în concentraţii mari, heliul poate provoca asfixierea.
Pentru a evita aceste efecte periculoase, producătorii şi clienţii trebuie să respecte anumite reguli de siguranţă foarte stricte pentru depozitarea şi manipularea acestuia, şi trebuie să consulte Fişa de siguranţă a materialului.

Variantele pentru furnizarea heliului şi serviciile disponibile pentru clienţii SIAD includ:

 • transport în butelii, baterii sau cisterne auto
 • furnizarea echipamentelor pentru utilizarea corectă a gazului
 • asistenţă şi consultanţă tehnică pentru transportul, distribuţia şi aplicaţiile gazului.

Heliul poate fi livrat de asemenea:

 • în grade de puritate 5.5 - 6.0
 • în amestecuri pentru sudură în diverse proporţii
 • în amestecuri speciale şi de calibrare, în diverse concentraţii, în funcţie de solicitări.

Modalităţi de livrare