Amestecare și transport pneumatic header

Amestecare și transport pneumatic

Contacteaza-ne generico

Contacteaza-ne

+40 21 310 36 58

 

siad@siad.ro

Amestecare și transport pneumatic

Materiale combustibile (cod Atex) 
Utilizând azot lichid se pot amesteca și transporta o serie de materiale combustibile aflate sub forma unor particule (pulberi) fine, în condiții de maximă siguranță. Trebuie doar să se controleze nivelul maxim de oxigen, nivel ce trebuie să fie sub nivelul limita MOC, bine definit pentru fiecare combustibil în parte.

Compuși biodegradabili și oxidanți
Pentru a prelungi în mod semnificativ durata de viață a produselor este necesar să se elimine oxigenul prezent sau, cel puțin, să se scadă concentrația acestuia până la valori foarte mici.
Acest obiectiv este atins prin înlocuirea aerului cu azot lichid; în condiții ideale, produsele organice își păstrează calitățile nealterate: gust, aromă, proprietăți organoleptice.

Produse higroscopice
Atunci când azotul, un gaz cu un nivel al umidității foarte mic, este utilizat în contact cu produse higroscopice, în locul aerului, se obține o amestecare perfectă a produselor datorită efectului său de fluidizare.

Produse ce necesită controlul temperaturii 
Pentru anumite aplicații, specifice pentru industria alimentară, pe lângă operațiunile de amestecare, este obligatorie asigurarea unui control strict al temperaturii pentru întreaga cantitate de produs prelucrată și depozitată. În aceste cazuri, azotul poate fi adăugat în două moduri: azot gazos ca sursă de energie mecanică sau azot lichid pentru a reduce și controla temperatura.