Heat Treatments header

Tratamentul termic al metalelor

Contacteaza-ne generico

Contacteaza-ne

+40 21 310 36 58

 

siad@siad.ro

Heat Treatments

În tratamentul termic al metalelor, azotul este utilizat pentru a creea atmosfere artificiale pentru protejarea metalelor.
În operaţiuni speciale, cum ar fi tratamentul termic al metalelor în furnale vacuumatice, argonul este utilizat pe durata fazei de răcire a pieselor în furnal în timp ce acestea trec de la faza de vacuum foarte înalt la presiunea atmosferică. Argonul este ales şi în acest caz datorită proprietăţii sale de a fi inert în raport cu metalele topite.
În tratamentul termic al aliajelor de aluminiu şi magneziu, pentru generarea unor atmosfere de protecţie se utilizează dioxidul de carbon. Utilizarea acestuia înlocuieşte amestecul tradiţional, foarte poluant, care conţine SO2, produs prin combustia sulfului plasat în mod intenţionat în cuptorul de tratament.
Pentru tratamentul termic al metalelor mai este, de asemenea, utilizat şi hidrogenul, acolo unde este necesar să se menţină o atmosferă reducătoare în interiorul cuptoarelor, cu scopul de a evita oxidarea şi de a reduce cantitatea de oxizi existentă.