Criocondensare şi absorbţia pe bază de carbon header

Criocondensare şi absorbţia pe bază de carbon

Contacteaza-ne generico

Contacteaza-ne

+40 21 310 36 58

 

siad@siad.ro

Criocondensare şi absorbţia pe bază de carbon

SIAD furnizează instalaţii de condensare criogenică şi de absorbţie în carbon activat pentru tratarea şi purificarea emisiilor de gaze care conţin poluanţi de natură organică sau anorganică pentru care garantează îndeplinirea normelor legale.

Condensarea criogenică cu azot lichid 
Procesul de condensare criogenică este bazat pe răcirea efluenţilor poluanţi la temperaturi extrem de scăzute, utilizând azotul lichid ca sursă de energie.
Separarea poluanţilor este obţinută în rezervoare prin reducerea presiunii vaporilor la o concentraţie de echilibru vapori/lichid sau vapori/solid obţinută la cele mai joase temperaturi de răcire posibile.
Efluentul care trebuie să fie purificat, poluat cu compuşi volatili organici sau anorganici, este răcit gradual, în scimbătoare de căldură cu o configuraţie specifică, la temperaturi mai scăzute decât punctul de condensare al acestor compuşi, care sunt astfel îndepărtaţi din faza gazoasă prin condensare, atât cât este fizic posibil.
Dacă concentraţiile reziduale în efluent sunt încă mai ridicate decât limitele standard, fluxul gazos de răcire continuă până la realizarea următoarei reduceri a presiunii de vapori.

Absorbţia în carbon activat cu regenerarea azotului
Unităţile de absorbţie/desorbţie cu carbon activ (sau cu alte materiale absorbante) pentru curenţii de gaz care conţin poluanţi organici, au fost dezvoltate de către SIAD utilizând noile tehnici de regenerare a păturilor.
Acestea constau în încălzirea patului cu azot, în circuit închis, şi apoi o etapă de desorbţie vacuumatică astfel încât să se realizeze o îndepărtare cantitativă a substanţelor absorbite. Fluxul generat, caracterizat de o valoare foarte scăzută a debitului (aproximativ 1÷2% din curentul tratat) dar saturată cu substanţe desorbite, este trimis în condensatorul criogenic în interiorul căruia aceste substanţe sunt separate cantitativ, pe rând, şi îndepărtate.
Datorită caracteristicilor acestui sistem nou, toţi curenţii din unitatea de tratare, fluxul principal tratat şi fluxurile produse pe durata etapelor de regenerare, sunt descărcate în atmosferă eliberate de poluanţi.