Oxigenul în epurarea apelor reziduale header

Oxigenul în epurarea apelor reziduale

Contacteaza-ne generico

Contacteaza-ne

+40 21 310 36 58

 

siad@siad.ro

Oxigenul în epurarea apelor reziduale

Rezervoare de oxidare biologică, acolo unde procesul de purificare este realizat cu ajutorul unui compus tip biomasă ce conţine microorganisme bacteriene. Oxigenul devine primul element pentru activarea acestei biomase, capabilă să distrugă agenţii contaminanţi dizolvaţi, printr-o serie de reacţii de sinteză.
Sistemul MIXFLO®, brevetat de către SIAD, poate să îmbunătăţească considerabil eficienţa acestui proces.
De fapt, MIXFLO® se bazează pe principiul unui amestec lichid-lichid, care permite obţinerea unei difuzări mai bune a oxigenului: o pompă centrifugală aspiră o parte din apa reziduală din rezervorul de reacţie şi o presurizează; întrun element de dizolvare tubular, oxigenul gazos este complet dizolvat în apa reziduală, pentru a obţine o fază unică lichidă, după care, o serie de ejectoare lichid-lichid reinjectează amestecul în rezervorul de reacţie; acest proces este repetat până când se obţine un amestec perfect al oxigenului în lichid.
MIXFLO® este un sistem ecologic, care nu elimină în atmosferă aerosoli poluanţi.
Mai mult decât atât, este perfect adaptabil permiţând absorbirea din timp în timp a unor solicitări suplimentare; cu MIXFLO® oxigenul pur poate să fie utilizat în rezervoare numai acolo unde este necesar, făcând posibilă dublarea capacităţii de epurare a instalaţiei fără să se întreprindă orice altă acţiune ulterioară, sau poate fi utilizat pentru a compensa deficienţele sau limitările din instalaţiile existente. Acesta este adaptabil oricărui tip de rezervor, oferind posibilitatea de optimizare şi / sau limitare a dimensiunilor rezervoarelor necesare pentru tratamentul de epurare.