Sudarea cu arc de plasmă header

Sudarea cu arc de plasmă

Contacteaza-ne generico

Contacteaza-ne

+40 21 310 36 58

 

siad@siad.ro

Sudarea cu arc de plasmă

Sudarea cu arc de plasmă (PAW) utilizează proprietățile unei anumite stări a materiei, cunoscută sub numele de "plasmă". 

Plasma este generată din gaze sau din amestecuri de gaze, ale căror atomi au fost puternic ionizați în timp ce trec printr-un arc electric și care, prin urmare, pot să absoarbă și să conducă energia electrică. 

Se obțin jeturi de plasmă bine plasate, cu dimensiuni foarte reduse și o densitate mare a energiei, datorită "strangulării" plasmei prin duze speciale, cu orificii special calibrate și răcite în mod corespunzător. 

Arcul se poate produce între un electrod nefuzibil și piesa sudată (arc transferat) sau între electrod și duză (arc netransferat). 

Protecția băii de sudură este garantată de un flux coaxial format dintr-un gaz de protecție sau dintr-un amestec de gaze din gama Stargas®

Sudarea cu arc de plasmă poate fi aplicată cu sau fără metal de umplutură. 

O variație a procesului cu plasmă este “tehnica găurii de cheie”. Aceasta înseamnă vaporizarea instantanee a materialului, creând astfel o gaură de trecere și, datorită presiunii vaporilor metalici, baia de sudură se deplasează spre laturi și apoi se închide din nou; echilibrul dintre acești doi factori și alegerea celui mai adecvat amestec de gaze determină adâncimea atinsă de jet și, prin urmare, un nivel de penetrare care permite o productivitate ridicată.

Procedura “gaură de cheie” poate fi executată în două moduri: fără penetrare și cu penetrare completă.

Fiecare tip de procedeu cu plasmă este utilizat în principal în mod mecanizat sau automat. Sudarea cu arc de plasmă este mai puțin sensibilă la efectele oxidării în comparație cu procesele TIG și MIG.

Acest sistem, care a fost creat pentru sudarea aluminiului, a oțelului inoxidabil, a cuprului, a aliajelor de nichel și a oțelurilor aliate, a fost extins cu succes pentru a fi utilizat în multe alte sectoare:

Utilizarea gazelor puternic ionizate sau a amestecurilor de gaze și a unui arc electric constrâns face posibilă obținerea de jeturi de plasmă cu caracteristici cinetice și termice ridicate, care pot transporta cantități mari de energie.

Procedura cu plasmă utilizează două fluxuri separate de gaze:

  • Gazul plasmogen: este foarte ionizabil și poate să genereze jeturi de plasmă cu energie ridicată.
  • Gazul de protecție: împiedică contactul dintre baia de sudură și aerul atmosferic înconjurător.

Alegerea acestor gaze sau a acestor amestecuri de gaze se bazează pe faptul că pot determina forma și mărimea jetului de plasmă și rezultatele optime ale sudurii, care este perfectă și are o rezistență mecanică excelentă.

Datorită experimentării cu tehnologia plasmei, SIAD a dezvoltat amestecuri pentru linia Stargas®, în mod special pentru acest proces de sudare. Aceste gaze garantează o calitate superioară a sudurii, o viteză de lucru sporită și, prin urmare, performanțe mai bune și îmbunătățirea mediului de lucru.

Datorită potențialului redus de ionizare și purității superioare, ARGON 5.0 este utilizat în producerea jetului de plasmă, ajutând la obținerea unui jet mai curat și mai stabil. Când este utilizat ca gaz de protecție, îmbunătățește calitatea îmbinării sudate.

Datorită conductivității termice ridicate a heliului, amestecurile HELISTAR permit să se atingă o productivitate sporită a procesului, prin crearea mai multor băi de sudură lichide care, la rândul lor, măresc viteza și calitatea. Heliul, un gaz cu un potențial ridicat de ionizare, permite controlul plasmei generate.

Amestecurile HYDROSTAR, datorită proprietăților de disociere și reasociare ale moleculelor lor de hidrogen combinate cu argon și alte gaze, reduc formarea oxizilor și favorizează penetrarea în sudarea oțelurilor inoxidabile și austenitice.