Distribution plants and equipment

Instalaţii pentru distribuţia gazelor

Contacteaza-ne generico

Contacteaza-ne

+40 21 310 36 58

 

siad@siad.ro

Distribution plants and equipment

SIAD proiectează şi construieşte "la cheie" instalaţii de distribuţie a gazului bazate pe criterii standard de calitate şi siguranţă definite în contextul celor mai înalte standarde de dezvoltare ale companiei noastre.
Flexibilitatea sistemelor noastre ne ajută să furnizăm soluţii care să satisfacă specificaţiile şi cerinţele tehnice ale producătorilor de echipamente, utilizând facilităţile noastre de producţie, respectând, în acelaşi timp, cerinţele celor mai recente standarde în domeniu (DLgs 626/94, DLgs 46/90, Directiva 97/23/CE, Directiva 98/37/CE etc.).

Instalaţii de distribuţie
O instalţie de distribuţie a gazului îndeplineşte un rol de o importanţă fundamentală.
Numai cu ajutorul unei instalaţii construite folosind cele mai avansate soluţii tehnologice şi cele mai moderne criterii integrate de calitate, este posibil să se garanteze nivelul purităţii şi specificaţiile solicitate prin proiect.
Acţionând în acest mod, este asigurată calitatea gazelor pe traseul lor între rezervoarele de gaz şi sursă, permiţând menţinerea constantă în timp a performanţelelor instalaţiei şi reducerea la minim a costurilor de întreţinere.
O alegere riguroasă a echipamentelor şi a materialelor, fiecare făcând subiectul unor teste şi încercări individuale, asigură o compatibilitate totală cu gazele şi amestecurile de gaze care urmează a fi utilizate, precum şi siguranţă pe termen lung.
O instalaţie de distribuţie conţine în mod uzual o instalaţie de decompresie de prim stadiu, furnizată împreună cu un grup de reductoare de presiune (pentru a reduce presiunea din rezervoarele de stocare, atât pentru lichid cât şi pentru gaze, până la presiunea reţelei) care alimentează un al doilea grup de robineţi de închidere pentru distribuirea gazului către fiecare utilizator.
Sistemele de reducere a presiunii sunt produse dedicate fiecărei aplicaţii, proiectate şi fabricate în conformitate cu specificaţiile SIAD, astfel încât să îndeplinească normele şi standardele în vigoare.

Navigation Menu

Welding plants
The introduction of flexible robots for automated welding applications has drastically reduced market demand for the design and build of specific plants for automated welding processes.
Laser plant
Of utmost importance, when using laser technology, is the design and build of the gas distribution plant.