Masa poroasă header

Masa poroasă

Masa poroasă

Contacteaza-ne generico

Contacteaza-ne

+40 21 310 36 58

 

siad@siad.ro

Masa poroasă

Acetilena, gaz puternic inflamabil, este un compus endotermic care se poate descompune extrem de exploziv atunci când se află în stare lichidă sau solidă sau când se află în stare gazoasă sub presiune. Dacă aceasta este comprimată la o presiune mai mare de 1.5 bar şi apoi este supusă unui şoc mecanic sau termic, acest lucru poate genera descompunerea în carbon şi hidrogen, lucru care se produce foarte rapid şi cu o eliberare uriaşă de energie. Din acest motiv, acetilena nu poate fi depozitată şi transportată în stare de gaz comprimat în butelii; dar, se profită de caracteristica ei de înaltă solubilitate în anumiţi solvenţi cum ar fi acetona sau dimetilformamida, pentru a o depozita sub formă de soluţie în butelii umplute cu o masă poroasă inertă: masa poroasă de umplere.

Structura alveolară foarte fină a acestei mase poroase care este impregnată cu solvent în cantităţi măsurate cu mare atenţie, oferă o suprafaţă de contact uriaşă gaz-solvent prin intermediul căreia acetilena este absorbită sau eliberată rapid în condiţii de securitate deplină.

Spre sfârşitul secolului trecut, au fost utilizate diverse substanţe ca materiale absorbante, cum ar fi carbon, pirită, turbă, piatră ponce, azbest şi anumite fibre vegetale cum ar fi deşeurile celulozice şi kapok, utilizate în stare naturală. Mai târziu, la începutul secolului 20, au fost propuse diferite formule care includeau un liant cum ar fi varul, cimentul sau altele, având ca scop să facă masa absorbantă mai compactă şi să îi confere o rezistenţă mecanică mai mare.