Oxigen header

Oxigen

Contacteaza-ne generico

Contacteaza-ne

+40 21 310 36 58

 

siad@siad.ro

Oxigen

Oxigenul, care reprezintă până la 21% din atmosfera terestră, susţine viaţa şi face posibilă combustia. Unul dintre elementele cele mai abundente de pe pământ, oxigenul reprezintă aproximativ 85% din oceanele lumii şi, ca o componentă a celor mai multe roci şi minerale, 46% din crusta sa solidă. De asemenea, oxigenul constituie 60% din corpul uman.

Oxigenul reacţionează cu toate elementele, cu excepţia gazelor nobile, pentru a forma compuşi denumiţi oxizi. Capacitatea de reacţie - cunoscută ca oxidare - variază. De exemplu, magneziul oxidează foarte rapid, aprinzându-se în mod spontan în aer, în timp ce metalele nobile, cum ar fi aurul sau platina, oxidează numai la temperaturi foarte ridicate.
Deşi oxigenul în sine este neinflamabil, acesta favorizează combustia şi permite tuturor materialelor care sunt inflamabile în aer să ardă cu mult mai multă putere. Aceste proprietăţi de susţinere a combustiei determină utilizarea sa în multe aplicaţii industriale.

Caracteristici tehnice
Produs: oxigen
Formula chimică: O2
Nivelul purităţii: ≥ 99.5%
Densitatea relativă (aer = 1): 1.1
Aspect: gaz incolor
Miros: gaz inodor
Limita de inflamabilitate în aer: neaplicabilă
Alte proprietăţi: solubilitate scăzută în apă


Proprietăţi fizice

Oxigenul este utilizat în diferite aplicaţii, care sunt enumerate în continuare.

Alimente şi băuturi
În industria alimentară şi a băuturilor, oxigenul este utilizat pentru:

 • ambalarea în atmosferă modificată
 • păstrarea şi transportul peştelui
 • producerea ozonului; ozonul este utilizat pentru dezinfectare şi sterilizare în procesele de producţie industriale.

Producţia oţelului
În industria oţelului, oxigenul este utilizat pentru:

 • îmbogăţirea aerului şi creşterea temperaturilor de combustie în furnalele deschise
 • a creşte temperatura oţelului şi a îmbunătăţii reciclarea aşchiilor de metal în furnalele cu arc electric
 • înlocuirea cocsului ca element combustibil.

Producţia şi prelucrarea metalelor
În producţia şi prelucrarea metalelor, oxigenul este utilizat pentru:

 • înlocuirea sau îmbogăţirea aerului, mărind temperaturile de combustie în producţia metalelor feroase şi neferoase
 • a crea o flacără fierbinte în arzătoarele de sudură de înaltă temperatură utilizate pentru sudură şi tăiere
 • susţinerea operaţiunilor de tăiere cu combustibil-oxigen
 • uneori, adăugat în cantităţi mici, pentru gaze de acoperire.

Industria chimică
În industria chimică, oxigenul este utilizat pentru:

 • alterarea structurii prin oxidare, producând acid nitric, oxid de etilenă, oxid de propilenă, clorură de vinil monomer şi alte elemente chimice cu structură de creştere
 • a mări capacitatea şi eficienţa distructivă a incineratoarelor de reziduuri.

Industria celulozei şi hârtiei
În industria celulozei şi hârtiei, oxigenul este utilizat pentru:

 • a ajuta producătorii să respecte reglementările stricte de protecţie a mediului întro mare varietate de procese de măcinare inclusiv delignificare, albire, extracţie oxidantă, recuperare chimică, oxidarea lichidelor alb/negru şi îmbogăţirea cuptoarelor de var.

Industria sticlei
În industria sticlei, oxigenul este utilizat pentru:

 • a îmbunătăţi combustia în cuptoarele de sticlă, reducând emisiile de oxid azotic (NOx).

Industria petrolieră
În industria petrolieră, oxigenul este utilizat pentru:

 • a reduce vâscozitatea şi a îmbunătăţi debitele în puţurile de petrol şi gaze
 • a îmbunătăţi capacitatea instalaţiilor de cracare cu fluid catalizator precum şi pentru a uşura utilizarea fracţiunilor grele
 • reducrea emisiilor de sulf în rafinării.

Apă şi deşeuri
Oxigenul este utilizat pentru tratamentul apei şi a deşeurilor.

Servicii de sănătate
În domeniul serviciilor de sănătate, oxigenul este utilizat:

 • pentru resuscitare sau, în combinaţie cu alte gaze, pentru anesteziere
 • ca o componentă esenţială a sistemelor de menţinere a vieţii în situaţii de urgenţă sau în tratamentul pe termen lung al pacienţilor cu probleme respiratorii.

Producţia de energie
În producţia de energie electrică, oxigenul este utilizat:

 • pentru transformarea cărbunelui în electricitate.
Considerat ca fiind non toxic şi sigur pentru mediu, oxigenul este un oxidant şi accelerează foarte puternic combustia. Mai mult decât atât, contactul cu produsul lichefiat poate să provoace degerături. Pentru a evita aceste efecte periculoase, producătorii şi clienţii trebuie să respecte anumite reguli de siguranţă foarte stricte pentru depozitarea şi manipularea acestuia, şi trebuie să consulte Fişa de siguranţă a materialului.

Oxigenul, al doilea cel mai utilizat gaz industrial, este produs comercial prin procesul de separarae a aerului. Acest proces constă în separarea componentelor conţinute în aer:

 • azot (78 %)
 • oxigen (21 %)
 • argon (0,9 %)
 • alte gaze (0,1 %).

Instalaţiile din zilele noastre reprezintă o evoluţie a procesului Claude-Linde denumit după oamenii de ştiinţă francez şi german care au contribuit la dezvoltarea acestuia; pentru răcirea aerului ei au utilizat iniţial expansiunea izoentalpică, numai cu scăderea presiunii, şi apoi expansiunea izoentropică, cu producere de energie.

Instalaţia este constituită din două coloane, una deasupra celeilalte, care operează la presiuni diferite şi cu flux de gaz (în urcare) şi flux de lichid (în coborâre) în echilibru între faza gazoasă şi faza lichidă. Pe măsură ce unul se duce spre vârful coloanei acolo există o concentraţie în creştere de azot iar spre baza coloanei o concentraţie în creştere de oxigen.

Argonul se obţine întro a treia coloană de fracţionare, în care procesul de distilare este repetat pe un amestec de argon - oxigen preluat din punctul intermediar al coloanei superioare. Instalaţiile actuale de separare a aerului au atins un grad ridicat de automatizare şi controlul acestora este realizat prin intermediul computerului; sistemul de control manevrează întregul ciclu de producţie şi de fazele ulterioare de distribuţie şi depozitare sau utilizare a produsului.

În uzina de producţie de la Osio Sopra, cele mai bine construite instalaţii din Italia din domeniul gazelor industriale şi cele mai mari unităţi de producţie ale SIAD, există noua instalaţie de separaţie T 1000, care şi-a început activitatea în septembrie 1997 şi a înlocuit părţi din vechile instalaţii, asigură o capacitate de producţie a acestei facilităţi de 1300 tone de oxigen zilnic.
Uzina a fost proiectată de către SIAD MACCHINE IMPIANTI.

În fabrica din Osio Sopra, SIAD produce de asemenea oxigen ultra pur (grad 6.0): acesta se obţine printr-o instalaţie de dublă distilare care utilizezază oxigenul industrial ca materie primă.

Variantele pentru furnizarea oxigenului şi serviciile disponibile pentru clienţii SIAD includ:

 • transport în butelii, baterii şi rezervoare
 • proiectarea şi instalarea sistemelor pentru distribuţia gazului
 • furnizarea echipamentelor pentru utilizarea corectă a gazului
 • asistenţă şi consultanţă tehnică pentru transportul, distribuţia şi aplicaţiile gazului.

Oxigenul poate fi livrat de asemenea:

 • cu grade de puritate de 2.8 - 3.5 - 5.0
 • grade de puritate lichefiat de 5.0
 • în amestecuri pentru sudură, cu diverse compoziţii
 • în amestecuri speciale şi de calibrare, cu compoziţii diferite, în funcţie de solicitare
 • în aerul sintetic.

Modalităţi de livrare