Standarde de referință header

Standarde de referință

Contattaci Gas Speciali

Contact Us

Do you want to know more?

E-mail us: siad@siad.eu

Standarde de referință

Manualul de calitate, procedurile și instrucțiunile de utilizare ale Centrului de calibrare LAT nr. 143 au fost elaborate în conformitate cu următorul set de standarde.

UNI CEI EN ISO\IEC 17025:2005 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări

ISO GUIDE 34:2009 General requirements for the competence of reference material producers

ISO GUIDE 35:2006 Reference materials – General and statistical principles for certification

UNI CEI ENV 13005:2000 (care poate fi descărcat ca JCGM 100:2008 de la www.bipm.org) Ghid privind exprimarea incertitudinii de măsurare (GUM). Ghid privind exprimarea incertitudinii de măsurare

EA-4/02 M:2013 Expressions of the Uncertainty of Measurement Results

ILAC P10:01/2013 Politica ILAC privind trasabilitatea rezultatelor măsurărilor

UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 Evaluarea conformității – Vocabular și principii generale

UNI EN ISO 6141:2007 Analiză de gaze. Conținutul certificatelor amestecurilor de gaze pentru etalonare (ISO 6141:2000)

UNI EN ISO 6142:2007 Analiza gazelor. Prepararea amestecurilor de gaze pentru etalonare. Metode gravimetrice (ISO 6142:2001)

UNI EN ISO 6143:2007 Analiză de gaze. Compararea metodelor pentru determinarea și verificarea compoziției amestecurilor de gaze de etalonare (ISO 6143:2001)

ISO 7504:2001 Gas analysis – Vocabulary

UNI EN ISO 10012:2004 Sisteme de management al măsurării. Cerințe pentru procese și echipamente de măsurare

Directivele tehnice ale Departamentului Laboratoarelor de calibrare ale Accredia.