Analytic measurement equipment

Echipamente pentru măsurători analitice

Contattaci Gas Speciali

Contact Us

Do you want to know more?

E-mail us: siad@siad.eu

Analytic measurement equipment

Centrul LAT poate calibra echipamente pentru măsurători analitice, cromatografe în gaz și analizoare: unele dintre instrumente includ cromatografe în gaz cu detector FID pentru hidrocarburi, TCD și PDD pentru oxigen, dioxid de carbon, azot, monoxid de carbon, SCD și AED pentru compușii sulfurați; și analizoare cu celulă IR pentru dioxid de carbon, monoxid de carbon, oxid de azot, celululă UV pentru dioxid de sulf, oxid de azot, chemiluminescență pentru oxid de azot și dioxid de azot, paramagnetic pentru oxigen și celulă cu oglindă răcită pentru umiditate.

Calibrarea se efectuează în conformitate cu standardul ISO 6143, folosind metoda celor mai mici pătrate generalizată (GLS). Este important să se definească condițiile corecte de calibrare astfel încât să reflecte utilizarea efectivă a instrumentului. Prin urmare, este necesar să se solicite calibrarea în intervalul de concentrații cel mai adecvat și să se indice gazul de matrice în care va fi folosit instrumentul.

Tehnicienii SIAD asistă clientul în definirea condițiilor corecte în care trebuie efectuată calibrarea, în funcție de: tipul de detector, intervalul de calibrare, funcția de analiză (de ex. cuadratică sau lineară), linearitatea răspunsului instrumentului. Numărul de amestecuri trasabile necesare pentru calibrarea echipamentului depinde de definirea corectă a acestor variabile.

Tabelul de acreditare indică intervalele de calibrare a concentrației și incertitudinea minimă care poate fi certificată pentru fiecare tip de detector.

Principalele aplicații recomandate sunt:

  • verificarea stării de calibrare a echipamentului analitic (de exemplu verificarea liniei de măsurare sau realinierea);
  • conformitatea instrumentului cu standardele (parametrii legislativi, specificațiile de furnizare etc.)