Materiale de referință gazoase CRM header

Materiale de referință gazoase CRM

CRM gas reference materials

Contattaci Gas Speciali

Contact Us

Do you want to know more?

E-mail us: siad@siad.eu

Materiale de referință gazoase CRM

Centrul LAT nr. 143 poate produce materiale de referință gazoase certificate (CRM), deoarece este acreditat în conformitate cu ISO GUIDE 34. Pentru acest tip de amestecuri, Centrul garantează și certifică o perioadă de stabilitate în cadrul căreia se asigură omogenitatea amestecului și corectitudinea valorilor certificate.

Această garanție este posibilă datorită studiilor de stabilitate efectuate de Centru încă din anul 2004 pe un grup foarte mare de amestecuri reprezentative pentru CRM produse. Studiile de stabilitate demonstrează stabilitatea amestecurilor timp de peste 7 ani, cu mult mai mult decât perioada garantată clientului. Aceste studii continuă și sunt completate cu noile tipuri de amestecuri pe care le poate produce Centrul.

CRM sunt produse prin metoda gravimetrică, în conformitate cu standardul ISO 6142.

Trasabilitatea metrologică derivă din eșantioanele de masă calibrate de un Institut Primar de Metrologie sau de un Centru Acreditat, utilizate pentru prepararea prin metoda gravimetrică a amestecurilor.

Calculul concentrației și al incertitudinii amestecului final ia în considerare: alegerea și calitatea materiilor prime și a amestecurilor-mamă; masele utilizate pentru calibrarea cântarelor și performanțele acestora; condițiile mediului de calibrare; procedura de pregătire cu toate incertitudinile legate de procesul de cântărire. Toate amestecurile preparate individual sunt verificate prin metoda analitică. Analiza urmează liniile directoare ale standardului ISO 6143, care prevede o calibrare a instrumentelor în trei puncte, folosind metoda celor mai mici pătrate generalizată (GLS). Eșantioanele utilizate pentru etalonarea instrumentelor sunt amestecuri trasabile din punct de vedere metrologic, produse de Centru (G-CRM sau CRM) sau certificate de un Institut Primar de Metrologie. CRM se caracterizează printr-o toleranță mai bună la pregătire, definită ca diferența dintre valoarea solicitată și valoarea certificată, și prin incertitudini extinse relative foarte mici.

Principalele aplicații recomandate sunt:

  • calibrarea echipamentelor care necesită performanțe stricte ale măsurătorilor, cu cele mai bune incertitudini posibile disponibile pe piață (parametri legislativi, specificații de furnizare etc.). 

Aceste eșantioane sunt disponibile numai ca amestecuri binare, din cauza studiilor de stabilitate care au fost efectuate.