Refrigerant gas collection and disposal service header

Servicii de colectare și eliminare a gazelor frigorifice

Contattaci Tecnoservizi Ambientali

Refrigerant gas collection and disposal service

În toate țările Uniunii Europene se aplică prelucrarea deșeurilor și cerințele de documentație și urmărire.

Agenții frigorifici uzați, agenții frigorifici secundari și fluidele de transfer termic sunt clasificate ca deșeuri periculoase și trebuie să fie colectate de personal special calificat și autorizat și tratate sau eliminate într-un mod aprobat, în conformitate cu reglementările europene și locale (pentru agenții frigorifici halogenați, codul european pentru deșeuri este 140601 ).

TECNOSERVIZI AMBIENTALI, compania SIAD Group specializată în managementul de mediu, și SIAD oferă un serviciu de colectare și eliminare a agenților frigorifici uzați.