Contattaci food

Contact Us

Do you want to know more?

E-mail us: foodandbeverage@siad.eu

DISCOVER OUR FOOD AND BEVERAGE APP

Foodline®

Gaze pentru ambalare de produse alimentare în atmosferă modificată

FOODLINE® este linia de gaze produse de către SIAD cu scopul de a îndeplini cele mai exigente cerinţe pentru ambalarea produselor alimentare: acest lucru face posibilă extinderea duratei de viaţă pe raft a produselor alimentare şi păstrarea calităţilor acestora, cum ar fi culoarea, aroma şi savoarea.
Gama FOODLINE®, care include azot, dioxid de carbon oxigen şi amestecuri ale acestora, este o linie dedicată exclusiv utilizării alimentare şi puritatea sa îndeplineşte cerinţele impuse de standardele în vigoare.

FOODLINE® în concentraţii mari poate să provoace asfixiere.
Pentru a evita aceste efecte dăunătoare, producătorii şi clienţii trebuie să respecte cu stricteţe indicaţiile de siguranţă pentru depozitare şi manevrare, şi trebuie să consulte Fişa de Siguranţă a Materialului.

Variantele de furnizare FOODLINE® şi serviciile disponibile pentru clienţii SIAD, includ:

  • transport în butelii şi pachete de butelii
  • proiectare şi instalare a sistemelor de distribuţie a gazului
  • furnizarea de echipamente pentru utilizarea corectă a gazului
  • asistenţă şi consultanţă tehnică pentru transportul, distribuţia şi aplicaţiile gazelor.

Modalităţi de livrare

Caracteristici tehnice
Produs: azot, dioxid de carbon şi oxigen pure sau amestecuri ale acestora
Aspect: gaz incolor
Miros: gaz inodor
Densitatea relativă (aer = 1): 0.97÷1.529
Limita de inflamabilitate în aer: neinflamabil


Proprietăţi fizice