Contattaci Gas Speciali

Contact Us

Do you want to know more?

E-mail us: siad@siad.eu

Amestecuri în fază lichidă

Aceste amestecuri sunt certificate fie prin utilizarea datelor gravimetrice fie prin preparare analitică, sau prin combinarea ambelor metode, în funcţie de natura şi de concentraţia componentelor şi a modelului.
Mai multe detalii sunt oferite în Certificatele de Analiză care însoţesc recipienţii.
Cele mai importante aplicaţii sunt cele din domeniul controlului proceselor din uzinele petrochimice şi din rafinării.
Aceste standarde sunt utilizate de asemenea, pentru gaze rare la presiuni foarte ridicate, pentru a înlocui amestecurile gazoase.