Gases and mixtures for petrolchemical industry header

Gaze si amestecuri pentru industria petrochimică

Contattaci Gas Speciali

Contact Us

Do you want to know more?

E-mail us: siad@siad.eu

Gases and mixtures for petrolchemical industry

Fie că sunt destinate analizelor de laborator sau controlului proceselor, Siad dispune de o selecţie de gaze şi grade adaptate tuturor necesităţilor dumneavoastră pentru controlul proceselor sau instrumentale. Aceste gaze sunt disponibile întro gamă foarte largă de recipiente şi de asemenea din sisteme alternative, cum ar fi generatoarele de gaz.

Gaze Pure
Unele dintre gaze / grade utilizate în mod obişnuit pe piaţa HPI sunt:

  • Aer Zero şi extra uscat
  • Argon Zero şi ICP
  • Heliu Zero şi UHP
  • Hidrogen Zero şi UHP
  • Azot Zero şi UHP.

Amestecuri de gaze
Anumite amestecuri utilizate în mod ubişnuit pe piaţa HPI sunt:

  • amestecuri simple cum ar fi O2 în N2 pentru optimizarea încălzitoarelor cu flacără
  • amestecuri de înaltă precizie pentru optimizarea echilibrului maselor în instalaţiile pentru cracarea etilenei
  • amestecuri complete pentru a obţine puritatea produselor finite de tipul etilenă, propilenă, propan, 1,3-butadienă, izopren, n-pentan, MTBE, benzen şi toluen
  • amestecuri pentru rafinării sau amestecuri de gaze sulfuroase, amestecuri bogate în hidrogen, amestecuri de gaze bogate în HC şi amestecuri de gaze bogate în olefin
  • Amestecuri pentru igienă industrială.