Gas distribution plants header

Instalaţii pentru distribuţia gazelor

Contacteaza-ne generico

Contacteaza-ne

+40 21 310 36 58

 

siad@siad.ro

Gas distribution plants

SIAD proiectează şi construieşte "la cheie" instalaţii de distribuţie a gazului bazate pe criterii standard de calitate şi siguranţă definite în contextul celor mai înalte standarde de dezvoltare ale companiei noastre.
Flexibilitatea sistemelor noastre ne ajută să furnizăm soluţii care să satisfacă specificaţiile şi cerinţele tehnice ale producătorilor de echipamente, utilizând facilităţile noastre de producţie, respectând, în acelaşi timp, cerinţele celor mai recente standarde în domeniu (DLgs 626/94, DLgs 46/90, Directiva 97/23/CE, Directiva 98/37/CE etc.).

Instalaţii de distribuţie
O instalţie de distribuţie a gazului îndeplineşte un rol de o importanţă fundamentală.
Numai cu ajutorul unei instalaţii construite folosind cele mai avansate soluţii tehnologice şi cele mai moderne criterii integrate de calitate, este posibil să se garanteze nivelul purităţii şi specificaţiile solicitate prin proiect.
Acţionând în acest mod, este asigurată calitatea gazelor pe traseul lor între rezervoarele de gaz şi sursă, permiţând menţinerea constantă în timp a performanţelelor instalaţiei şi reducerea la minim a costurilor de întreţinere.
O alegere riguroasă a echipamentelor şi a materialelor, fiecare făcând subiectul unor teste şi încercări individuale, asigură o compatibilitate totală cu gazele şi amestecurile de gaze care urmează a fi utilizate, precum şi siguranţă pe termen lung.
O instalaţie de distribuţie conţine în mod uzual o instalaţie de decompresie de prim stadiu, furnizată împreună cu un grup de reductoare de presiune (pentru a reduce presiunea din rezervoarele de stocare, atât pentru lichid cât şi pentru gaze, până la presiunea reţelei) care alimentează un al doilea grup de robineţi de închidere pentru distribuirea gazului către fiecare utilizator.
Sistemele de reducere a presiunii sunt produse dedicate fiecărei aplicaţii, proiectate şi fabricate în conformitate cu specificaţiile SIAD, astfel încât să îndeplinească normele şi standardele în vigoare.

Verificări, testare şi întreţinere
Fiecare instalaţie este testată şi verificată la etanşeitate şi rezistenţă mecanică, în conformitate cu procedurile acceptate internaţional şi cu orice limitări specifice pentru alte instalaţii comparabile din domeniu (folosind ca referinţă norma UNI - EN737/3).
Scopul procedurii de control este să verifice absenţa scurgerilor şi funcţionarea corectă şi în condiţii de siguranţă a instalaţiei prin:

  • verificări ale conductelor de gaz cu testarea îmbinărilor şi a grupurilor de decompresie a gazului;
  • verificări care să constate funcţionarea corectă a echipamentului la amplasamentul său;
  • verificări care să asigure racordarea corectă a conductelor la punctele de utilizare;
  • teste şi calibrări ale funcţionării alarmelor de avertizare şi a detectoarelor de scurgeri.

Pentru un service mai bun, în conformitate cu cerinţele celor mai recente norme (directivele 97/23/CE şi 98/37/CE), fiecare instalaţie de distribuţie care a trecut testele este livrată clientului cu manualul de utilizare şi întreţinere corespunzător, precum şi cu certificatele corespunzătoare pentru materiale şi instalaţii, declaraţii care să confirme efectuarea testelor şi conformitatea cu cerinţele legale şi de funcţionare.