The new SIAD AF header

Masa poroasă SIAD AF

Contacteaza-ne generico

Contacteaza-ne

+40 21 310 36 58

 

siad@siad.ro

The new SIAD AF

Deoarece a prevăzut inevitabila interzicere a azbestului, SIAD a început (în laboratoarele sale propri de la Osio Sopra) în anii 1980, să dezvolte o cercetare extensivă referitoare la fibre alternative, compatibile ecologic, astfel încât să dezvolte "arma" optimă pentru arsenalul său; o nouă masă poroasă de umplere fără azbest.

Rezultatele excepţionale obţinute cu o fibră de carbon foarte specială, dezvoltată din materii prime riguros selecţionate şi cu o tehnologie de producţie avansată, a permis SSIAD să patenteze noua masă poroasă ecologică SIAD AF® in anul 1992. Această nouă masă poroasă de umplere a constituit o îmbunătăţire ecologică şi în termeni de calitate faţă de “Silica Sintex 92%” şi conţine silicaţi sintetici de calciu, în principal xonotlit, (5CaO. 5SiO2.H2O) împreună cu mici cantităţi de tobermorite (CaO.SiO2. nH2O), obţinute printr-o reacţie chimică între oxidul de calciu şi siliciu în anumite condiţii de presiune şi temperatură. Rezultatul este un compus monolitic care, suplimentar faţă de rezistenţa sa mecanica foarte ridicatp, dispune de o structură capilară distinctă cu pori cu diametrul mai mic de 1 micron, şi astfel, se obţine o structură alveolară de înaltă porozitate.

Ca liant, în loc de azbest, SIAD a utilizat o fibră care, deşi apaţine marii familiii a fibrelor de carbon, are o copoziţie specială şi dispune de proprietăţi care au dat rezultate excelente.

Prepararea masei poroase de umplere SIAD AF® este realizată prin utilizarea unor constituenţi aleşi cu grijă care se conformeză specificaţiilor standardelor pentru cea mai înaltă puritate şi se realizează într-o uzină modernă dotată cu instrumente de control care asigură o constanţă absolută a proprietăţilor fizice şi chimice ale produsului finit.

Masa poroasă de umplere SIAD AF® se conformează standardelor internaţionale ISO 3807 care specifică următoarele teste:

  • TEST DE POROZITATE
  • TEST DE PICURARE (10 căderi de la 70 cm înălţime)
  • TEST DE TEMPERATURĂ RIDICATĂ (la 65°C)
  • TEST DE APRINDERE INTERNĂ.

Mai multe organizaţii internaţionale au acreditat deja această masă poroasă de umplere. Printre acestea putem menţiona BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung) din Berlin.
Proprietăţile medii ale masei poroase de umplere SIAD AF® sunt:

  • DENSITATE: 270 g/l
  • POROZITATE: 92%
  • REZISTENŢĂ LA COMPRESIUNE: 35 ÷ 45 bar.

Caracteristici de umplere

Navigation Menu