Contacteaza-ne generico

Contacteaza-ne

+40 21 310 36 58

 

siad@siad.ro

Advantages

Absenţa azbestului
Nu există probleme de mediu pe perioada producţiei masei poroase de umplere sau pe durata verificărilor periodice.
Butelia poate să fie golită la sfârşitul duratei sale de viaţă utilă, fără să producă daune mediului înconjurător.

Stabilitate chimică
Masa poroasă este un produs inert din punct de vedere chimic care nu prezintă niciun fel de activitate catalitică asupra materialelor metalice din care este fabricat recipientul şi nici faţă de solvenţi sau acetilenă.

Proprietăţile de rezistenţă sunt ridicate şi constante în timp
Pe durata utilizării, umplerii şi transportării recipienţilor de-a lungul anilor, nu s-au format niciun fel de crăpături sau cavităţi interne care ar putea să reducă eficienţa masei şi limitele utilizării sale în condiţii de siguranţă.

Porozitate ridicată
Porozitatea ridicată permite creşterea capacităţii de absorbţie a acetilenei şi reduce costurile de transport. Cea mai mare parte a volumului total al recipientului rămâne disponibilă pentru acetilenă şi pentru solventul acestuia deoarece 8% din volum este ocupat de masa poroasă care, fiind foarte uşoară, are numai un efect marginal asupra greutăţii totale care trebuie transportată.

Umplere mai rapidă cu solvent şi gaz şi capacitate de descărcare foarte mare
Datorită porozităţii ridicate şi a permeabilităţii masei, umplerea cu acetilenă poate să fie realizată întro perioadă de timp rezonabil de scurtă şi astfel, recipientul poate să fie pus în funcţiune şi să poată menţine un flux de extragere fără verificarea solventului.

Siguranţă absolută
Utilizarea corectă a buteliilor asigură un nivel de siguranţă absolută. Chiar şi în cazul unui eventual început de descompunere a acetilenei (datorită încălzirii locale exterioare întrun anumit punct pe recipient sau datorită flăcării de retur din cauza unei utilizări necorespunzătoare), aceasta va fi blocată de la început, datorită structurii speciale cu pori închişi a masei poroase de umplere.

Întreţinere
Costurile de întreţinere sunt reduse la minim pe durata testării periodice prevăzute a recipienţilor.