Serviciul de Asistenţă Analitică header

Serviciul de Asistenţă Analitică

Serviciul de Asistenţă Analitică

Contacteaza-ne generico

Contacteaza-ne

+40 21 310 36 58

 

siad@siad.ro

Serviciul de Asistenţă Analitică

Analizele gazelor utilizate
Gazele sunt utilizate în multe procese de producţie şi uneori este necesară verificarea parametrilor acestora sau a conţinutului de impurităţi, cu scopul de a obţine o înţelegere mai bună a proceselor respective.

Putem oferi atât suport analitic, pentru verificarea instrumentelor dumneavostră, cât şi analize ale parametrilor suplimentari.

Analizele de mediu în blocurile operatorii
Analiza mediului în blocurile operatorii este din ce în ce mai importantă, cu scopul de a salva sănătatea pacienţilor care suportă o operaţie şi cu scopul de a îndeplini cerinţele impuse de legile care guvernează acest sector.

Furnizăm servicii de analiză pentru a verifica:

  • conformitatea aerului produs de către instalaţiile noastre de compresare, cu toţi parametrii prevăzuţi de Farmacopeea Oficială;
  • expunerea profesională la anestezice în blocurile operatorii, în conformitate cu Circulara No.5 din 14 Martie 1989 a Direcţiei Generale S.I.P. - Division III - No. 403/13.2/380.

Asistenţă analitică pentru utilizarea amestecurilor de calibrare
Utilizarea amestecurilor de calibrare necesită cunoştinţe foarte bune în domeniul analizei gazelor.
În timp ce pentru unele amestecuri de gaze precauţiile care trebuie luate sunt relativ simple, pentru altele, cum ar fi amestecurile care conţin gaze corozive, sau amestecurile cu componente în concentraţii scăzute, metodologia de utilizare a acestora poate să nu fie bine cunoscută în mod particular.
Oferim asistenţă în rezolvarea problemelor întâlnite pe durata utilizării acestor amestecuri.

Pregătire în analiza gazelor şi a amestecurilor de gaze
Cu scopul de a realiza analize corecte ale gazelor este necesar să dispuneţi de instrumente corespunzătoare împreună cu o bună cunoaştere şi experienţă referitoare la factorii care pot să invalideze rezultatele.

În mod frecvent, de fapt, pe baza tipurilor de solicitări care ajung la noi, descoperim că analizele gazelor au fost incorecte din cauză că au existat erori în eşantionare, alegeri eronate ale materialelor care au intrat în contact cu gazele, sau din cauză că există incompatibilităţi şi interferenţe între gazele analizate, etc.
Suntem capabili să oferim cursuri de instruire referitoare la tehnicile şi practicile cele mai bune care trebuie utilizate în scopul de a realiza analize corecte şi cum se pot evita principalele erori.

Verificarea funcţionării analizoarelor de gaz
Analizoarele de proces trebuie să fie verificate periodic pentru a vă asigura că acestea continuă să furnizeze date de încredere.

Realizăm aceste verificări fie prin utilizarea Mostrelor de Gaz SIAD a amestecurilor de calibrare şi a amestecurilor produse de către SIT Centre No. 143.

Consultanţă referitoare la instrumentele de analiză
Oferim know-how şi experienţă pentru a vă consilia referitor la alegerea corectă la instrumentul ce trebuie utilizat şi la configurarea acestuia în cadrul procesului.