Întreţinerea instalaţiilor de distribuţie header

Întreţinerea instalaţiilor de distribuţie

Contacteaza-ne generico

Contacteaza-ne

+40 21 310 36 58

 

siad@siad.ro

Întreţinerea instalaţiilor de distribuţie

Alegerea Platinum înseamnă că dispuneţi de cea mai completă gamă de servicii de management al gazului.
Inginerii, tehnicienii de întreţinere şi personalul logistic sunt disponibili pentru clienţii noştri, pentru orice tip de asistenţă de care aceştia ar putea să aibă nevoie, referitor la instalaţiile de centralizare şi distribuţie a gazelor.
Modulul de Siguranţa tehnică şi Vizitele de întreţinere pentru rezervoarele criogenice prevede o serie de servicii de întreţinere preventivă şi asistenţă în caz de defecţiuni sau disfuncţionalităţi.
Experienţa tehnicienilor noştri este pusă la dispoziţia clienţilor pentru a garanta siguranţa instalaţiei şi, în acelaşi timp, atingerea celor mai ridicate niveluri de eficienţă, precum şi un risc redus al defecţiunilor.

Verificările instalaţiilor
La fiecare vizită de întreţinere a instalaţiei se realizează o serie de verificări de la lista de verificare realizată şi bazată pe caracteristicile instalaţiei şi pe nevoile specifice ale clientului:
  • verificarea instalaţiei de gaz / zonei de depozitare;
  • verificarea funcţionării corecte a reductoarelor;
  • verificarea funcţionării corecte a supapelor;
  • verificarea rampelor centrale;
  • verificarea furtunelor şi conductelor, calibrarea sigiliilor supapelor de siguranţă;
  • verificarea garniturilor instalaţiei de gaz când aceasta se află sub presiune;
  • verificarea garniturilor supapelor de întrerupere a aprovizionării pentru instalaţie de gaz.
Vizite de întreţinere
Toate vizitele obişnuite de întreţinere sunt realizate de către tehnicieni specializaţi, bine pregătiţi referitor la cerinţele de siguranţă şi standardele solicitate de actele normative în vigoare.
Vizitele pot fi realizate semestrial, trimestrial sau la orice intervale sau frecvenţe solicitate de către client.
La sfârşitul fiecărei vizite, clientului i se oferă un raport care enumeră verificările realizate şi operaţiunile curente de întreţinere îndeplinite de către tehnicieni.