Code of Ethics header

Codul Etic

Contacteaza-ne generico

Contacteaza-ne

+40 21 310 36 58

 

siad@siad.ro

Code of Ethics

SIAD este o companie care operează într-un context internațional și, ca atare, mediul de afaceri cât și structura grupului solicită ca modul său de funcționare să fie inspirat de principiile de claritate și transparență, cu respectarea strictă a legii, concurență loială, precum și respectarea intereselor legitime ale clienților, furnizorilor, angajaților, acționarilor, instituțiilor și comunității.

Codul de Etică identifică aceste principii și valori ale companiei și subliniază normele de conduită esențiale pentru a asigura buna funcționare, fiabilitatea și imaginea Grupului SIAD.

Codul de etică anexat face parte integrantă din "Modelul de organizare, gestionare și verificare", adoptat de către Consiliul de administrație SIAD la 11 iulie 2008.


Codul Etic

Organizational management and control model 


SIAD Whistle Blowing – Employees’ reports not compliance events