REACH / CLP / BPD / FDS header

REACH / CLP / BPD / FDS

Contacteaza-ne generico

Contacteaza-ne

+40 21 310 36 58

 

siad@siad.ro

REACH / CLP / BPD / FDS

Ce este REACH?

REACH este regulamentul pentru înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice. Regulamentul a intrat în vigoare la 1 iunie 2007, cu scopul de a îmbunătăți și simplifica cadrul legislativ referitor la utilizarea substanțelor chimice pe teritoriul Uniunii Europene. REACH impune o mai mare responsabilitate în gestionarea riscurilor generate de utilizarea substanțelor chimice față de sănătate și mediul înconjurător.

În principiu, REACH se aplică tuturor substanțelor chimice, nu numai celor utilizate în scop industrial, dar și celor utilizate în viața noastră de zi cu zi, de exemplu, produse pentru curățare, vopsele folosite pentru haine, mobila sau aparate elecrocasnice.

Textul original al regulamentului REACH poate fi consultat aici: 
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2007%3A136%3ASOM%3AEN%3AHTML

Ce este CLP?

CLP sau Regulamentul CLP este noua reglementare europeană pentru clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor chimice și a amestecurilor acestora. Legislația introduce pe întreg teritoriul UE un nou sistem de clasificare și etichetare a substanțelor chimice, sistem bazat pe sistemul armonizat al Națiunilor Unite la nivel global (UN GHS).

CLP se referă la pericolele generate de substanțele chimice și amestecurile acestora și modul de informare a utilizatorilor. Este datoria fiecărui producător de a stabili care sunt pericolele prezentate de substanțe și amestecuri, înainte ca acestea să fie introduse pe piață, și să le clasifice în conformitate cu pericolele identificate. În cazul în care o substanță sau un amestec este periculos, acesta trebuie să fie etichetat astfel încât lucrătorii și consumatorii să cunoască aceste pericole înainte de a se confrunta cu ele. Rețineți că termenul "amestec" are același sens ca și termenul "preparat", care a fost folosit până în prezent.

Versiunea originală a legislației CLP poate fi accesată aici: 
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A353%3ASOM%3AEN%3AHTML

Ce este BPD?

În anul 1998 Consiliul și Parlamentul European adoptă Directiva 98/8/EC referitoare la distribuția pe piață a produselor biocide. Conform acestei directive, statele membre sunt obligate să armonizeze legislația proprie conform acestei directive până la 14 mai 2000.

Directiva urmărește să armonizeze piața europeană a produselor biocide și a substanțelor lor active. În același timp, își propune să ofere un nivel ridicat de protecție pentru oameni, animale și mediu.

Versiunea originală a Directivei BPD este disponibilă aici:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A1998%3A123%3ASOM%3AEN%3AHTML

Ce este FDS?

Fișele cu date de securitate rezumă informațiile referitoare la siguranța și securitatea utilizării produselor și substanțelor chimice conform reglementărilor REACH. Scenariile de expunere a substanțelor chimice oferă informații legate de utilizarea acestora în deplină securitate.

De fiecare dată când o fișă se securitate este solicitată, furnizorul este obligat să furnizeze informații legate de riscuri, mod de utilizare în condiții de securitate și sfaturi legate de managementul riscurilor.

Versiunea originală a Regulamentului (EU) No 453/2010 este disponibilă aici: 
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2010%3A133%3ASOM%3AEN%3AHTML

Actualizat la 13 iunie 2012