CLP Classification, Labelling, Packaging header

Clasificarea, etichetarea, ambalarea CLP

Contacteaza-ne generico

Contacteaza-ne

+40 21 310 36 58

 

siad@siad.ro

CLP Classification, Labelling, Packaging

Substanțele chimice trebuie să fie clasificate în conformitate cu noul regulament privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (Regulamentul CLP) până la data de 1 decembrie 2010.

Pentru multe substanțe, clasificarea CLP trebuie să fie, de asemenea, notificată către Agenția Europeană pentru Produse Chimice până la data de 3 ianuarie 2011.

Noul Regulament privind clasificarea, etichetarea și ambalarea va intra în vigoare în următoarele cazuri, și anume dacă sunteți:

solicitant al înregistrării în conformitate cu regulamentul REACH;

producător sau importator de substanțe sau de amestecuri (preparate) care urmează să fie introduse pe piață;

utilizator din aval - care va utiliza substanțele sau amestecurile furnizate pentru a prepara alte produse care urmează să fie introduse pe piață, de ex. adezivi, produse de curățat, vopsele, uleiuri pentru motoare;

distribuitor (comerciant cu amănuntul) - care depozitează și introduce pe piață o substanță sau un amestec din alte substanțe;

producător sau importator de articole explozive sau care conțin substanțe eliberate intenționat sau care se află pe lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită;

implicat în cercetarea și dezvoltarea de substanțe chimice.

 

Regulamentul CLP include toate substanțele și amestecurile?

Regulamentul CLP include majoritatea substanțelor și a amestecurilor furnizate către terțe părți. Unele substanțe și amestecuri, cum ar fi produsele cosmetice, se află în afara domeniului de aplicare al Regulamentului CLP. Toate scutirile sunt menționate în mod expres în Regulament.

Când este necesară clasificarea și etichetarea substanțelor chimice în conformitate cu Regulamentul CLP?

Substanțele introduse pe piață trebuie să fie clasificate, etichetate și ambalate în conformitate cu Regulamentul CPL începând cu data de 1 decembrie 2010. Clasificarea substanțelor pe baza regulilor stabilite de Directiva privind substanțele periculoase (DSD) va continua până la data de 1 iunie 2015.

Atât clasificarea CLP cât și DSD trebuie să fie menționate pe fișele tehnice de securitate.

În concluzie:

Substanțele pure introduse pe piață trebuie să fie clasificate în conformitate cu criteriile din Regulamentul CLP începând cu data de 1 decembrie 2010.

Amestecurile introduse pe piață trebuie să fie clasificate în conformitate cu criteriile din Regulamentul CLP începând cu data de 1 iunie 2015.

Puteți descărca noua clasificare și etichetare a principalelor substanțe din PDF-ul anexat.