SDS Safety Data Sheets header

Fișele tehnice de securitate FTS

Contacteaza-ne generico

Contacteaza-ne

+40 21 310 36 58

 

siad@siad.ro

SDS Safety Data Sheets

FTS reprezintă instrumentul principal de informare a angajaților (utilizatorilor) cu privire la riscurile pentru sănătate și siguranță care pot rezulta din efectele agenților chimici existenți la locul de muncă și, prin urmare, constituie un instrument fundamental de prevenire.

FTS pentru produsele chimice/modificate sau pentru produsele existente sub orice formă în mediul de lucru reprezintă un element de bază pentru evaluarea riscurilor privind siguranța și sănătatea lucrătorilor (Documentul de evaluare a riscurilor) și trebuie să fie accesibile fiecărui angajat, cărora le vor fi distribuite la angajare sau după schimbarea sarcinilor sau după alte modificări ale pericolelor asociate cu produsele; procese noi/produse noi etc.

FTS, inclusiv informațiile menționate mai sus, trebuie să fie transmise de la furnizor la destinatarul substanței/amestecului, în mod gratuit, tipărite pe hârtie sau în format electronic și în italiană pentru substanțele/amestecurile introduse pe piața națională, cu ocazia primei livrări, inclusiv actualizarea noilor elemente care justifică acest lucru.

Cu referire la Regulamentul UE 453/2010 de modificare a Regulamentului 1907/2006/CE (Regulamentul REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.


SIAD actualizează și revizuiește toate fișele tehnice de securitate.

Ultima versiune actualizată este disponibilă direct pe site-ul web, la următorul link: Safety data sheet

Dacă fișa tehnică de securitate furnizată pe site nu este actualizată, contactați-ne imediat.

FTS trebuie să fie alcătuită din 16 secțiuni. Pentru unele substanțe trebuie să se furnizeze și o anexă care să conțină scenariul de expunere.

Structura detaliată a fișei tehnice de securitate este disponibilă în următorul fișier:
 

Stipulations of Safety Data Sheets (SDS)


Updated 13 June 2012