Înregistrare REACH header

Înregistrare REACH

Contacteaza-ne generico

Contacteaza-ne

+40 21 310 36 58

 

siad@siad.ro

Înregistrare REACh

În scopul de a se conforma cu obligația legală de a face schimb de informaţii de-a lungul lanţului de aprovizionare, compania multinațională SIAD respectă REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH). Începând cu data de 30 noiembrie 2010, următoarele substanţe sunt înregistrate de către SIAD ITALIA conform REACH:

  • Monoxidul de carbon: 01-2119480165-39-0011
  • Acetilena: 01-2119457406-36-0027
  • Hidroxidul de calciu: 01-2119475151-45-0264

De asemenea, în anii următori, în conformitate cu calendarul de mai jos, vor fi înregistrate următoarele substanţe pre-înregistrate în 2008:

  • Oxizi de azot: înainte de 31mai 2018

Conform prevederilor legale, fac excepție de la REACh următoarele substanțe comercializate de către SIAD ROMANIA SRL:

  • Azot, dioxid de carbon și gazele nobile (argonheliuneon, krypton, xenon) deoarece, în concordanță cu articolul 2(7)(a) al regulamentului REACh, sunt incluse în Anexa IV, “sunt cunoscute suficiente informații legate de aceste substanțe astfel încât se consideră că generează riscuri minime datorită proprietăților lor intrinseci”;
  • Hidrogen și oxigen deoarece, în concordanță cu articolul 2(7)(b) al regulamentului REACh, sunt incluse în anexa V;
  • Metan și gaze naturale deoarece, în concordanță cu articolul 2(7)(b) al regulamentului REACh, sunt incluse în anexa V, ca “substanțe ce apar în natură, în cazul în care nu sunt modificate chimic”;
  • Oxigen, protoxidul de azot, dioxid de carbon și alte gaze sau amestecuri pentru uz medical, alimentar sau cosmetic, conform Art. 2, punctele 5 și 6 din Regulamentul 2006/1907/CE, deoarece sunt deja reglementate de alte norme referitoare la producerea acestora și, pentru gaze de uz medical, la punerea pe piață;
  • Gazele utilizate ca produse biocide, conform Art. 15 din Regulamentul 2006/1907/CE, fiind considerate deja înregistrate.

Vă anunțăm, de asemenea, că nici o substanță din cele catalogate ca “Substances of Very High Concern” (SVHC), în conformitate cu lista actualizată şi publicată de către ECHA (EUROPEAN CHEMICALS AGENCY) pe 20 iunie 2011, nu se regăsește cu o concentraţie de peste 0,1% din greutate (g / g) în produsele comercializate de compania SIAD.

Actualizat la 25 iulie 2012