Pericole asociate cu utilizarea gazelor header

Pericole asociate cu utilizarea gazelor

Contacteaza-ne generico

Contacteaza-ne

+40 21 310 36 58

 

siad@siad.ro

Pericole asociate cu utilizarea gazelor

Pericolele implicate de manevrarea şi distribuirea gazelor derivă în mod esenţial din proprietăţile fizice şi chimice ale acestora precum şi din modalitatea de ambalare.

Proprietăţi chimice
Gazele pot fi inerte, combustibile, inflamabile, toxice şi corozive. Pericolele derivate din fiecare categorie sunt prezentate mai jos.
  • Gazele inerte: asfixiere (atmosferă suboxigenată).
  • Gazele combustibile: incendiu (atmosferă supraoxigenată).
  • Gazele inflamabile: incendiu (atmosferă inflamabilă).
  • Gazele toxice: otrăvire (atmosferă toxică).
  • Gazele corozive: arsuri chimice.
Proprietăţi fizice
Gazele în stare gazoasă: Datorită faptului că acestea sunt comprimate în butelii, cu presiuni de până la 200 bari, riscul de explozie este real, datorită energiei pe care presiunea o poate elibera prin scurgerea rapidă a gazului.

Gazele în stare lichidă: Gazele se regăsesc în stare lichidă la temperaturi mult mai scăzute decât 0 (până la -200 °C). Astfel, contactul cu acestea poate să cauzeze arsuri reci (degerături). 

Anumite gaze în stare lichidă se află sub presiune şi, în acest caz, pericolele sunt derivate atât din presiune cât şi din temperatură.

Ambalare
Recipientele utilizate în mod curent sunt butelii şi cilindrii mai mari pentru gazele comprimate; canistre şi rezervoare pentru gazele lichefiate.
Pericolele care derivă din manevrarea acestor recipiente apar:
  • atunci când buteliile şi sau accesoriile acestora cad
  • sunt proiectate diverse obiecte
  • la contactul / expunerea la temperaturi scăzute a părţilor corpului
  • la expunerea la fum şi aburi
  • la mutarea recipientelor sau containerelor.
 

Danger labels