Colouring for industrial gas cylinders header

Standard de culoare-buteliile de gaze industriale

Contacteaza-ne generico

Contacteaza-ne

+40 21 310 36 58

 

siad@siad.ro

Colouring for industrial gas cylinders

General
Standardul UNI EN 1089-3 prevede un sistem de identificare pentru recipienţii de gaz cu un cod al culorilor care sunt diferite de cele existente în acest moment în Italia.
Ministerul transporturilor, recunoscând oportunitatea de a uniformiza culorile gulerelor recipienţilor, astfel încât să faciliteze circulaţia bunurilor în ţările EU , a declarat prin decretul din data de 7 Ianuarie 1999 că:
  • utilizarea noilor culori va fi obligatorie pentru buteliile noi începând cu data de 10 August 1999
  • pentru recipienţii deja aflaţi în circulaţie noile culori vor fi adoptate cu ocazia primei verificări periodice a acestora după data de10 August 1999 şi, în orice caz, înaintea datei de 30 Iunie 2006.
N.B.
În general culoarea gulerului recipientului nu identifică gazul ci doar riscul principal cu care acesta este asociat:
  • toxic şi/sau coroziv galben
  • inflammabil roşu
  • oxidant albastru deschis
  • asfixiant (inert) verde deschis
Culori specifice sunt prevăzute doar pentru gazele cele mai obişnuite (oxigen, azot, heliu, oxid azotic).
Pentru identificarea gazului este întotdeauna necesar să se consulte etichetele fixate pe recipienţi.
Culoarea gulerului identifică natura pericolului care este asociat cu gazul transportat şi este util atunci când, de la distanţă, eticheta nu este uşor lizibilă.

Punctele esenţiale ale Standardului UNI EN 1089-3 şi recomandările EIGA FEDERCHIMICA-ASSOGASTECNICI pentru aplicarea acestuia în Italia
Standardul este valabil pentru recipienţii care conţin gaze industriale şi medicinale dar nu este aplicabil la buteliile de GPL (gaz petrolier lichefiat) şi la stingătoarele de incendiu.

Codul culorilor se referă numai la gulerele recipienţilor. În cazul în care este necesar un cod din două culori, EIGA şi ASSOGASTECNICI recomandă ca acestea să fie aplicate în segmente circulare, unul deasupra celuilalt. Oricum standardul permite ca acestea să fie afişate în cadrane alternante. În general corpul recipientului poate să fie vopsit în orice culoare care nu va produce o interpretare greşită a riscului asociat cu culoare respectivă de pe guler. În prezent (septembrie1999) în Italia, o culoare verde a corpului recipientului identifică un recipient de oxigen sau de oxid azotic pentru utilizare medicală. Acum este prevăzut, ca pentru viitor, aceste proceduri să fie modificate şi culoarea albă să fie utilizată pentru toţi recipienţii cu gaze medicinale, pentru a se alinia cu practicile care sunt obişnuite în restul Europei.

Faptul că pe recipient este utilizat noul cod al culorilor trebuie marcat printr-o literă majusculă "N" plasată în două poziţii diametral opuse pe guler, cu o înălţime de aproape 7/10 din înălţimea gulerului şi într-o culoare contrastantă cu cea în care este vopsit gulerul. Utilizarea literei N nu este necesară pentru recipienţii care circulă numai în interiorul ţărilor în care culorile caracteristice nu s-au modificat faţă de cele care erau anterior în uz.

Amestecuri de gaze
Pentru amestecuri de gaze, standardul permite alegerea între culori în conformitate cu tipul de risc şi cu două culori care să identifice componentele principale. EIGA şi ASSOGASTECNICI recomandă să se utilizeze următoarele criterii:
  • Amestecurile respiratorii, inclusiv aerul sintetic (conţinut de oxigen între 20 şi 23.5%): utilizează un sistem de două culori.
  • Alte amestzecuri: utilizarea culorii în conformitate cu tipul de risc.

Culorile recipienţilor cu gaze industriale