Standard de culoare-butelii de gaze uz medical header

Standard de culoare-butelii de gaze uz medical

Contact us farmacovigilanza

Contact Us

Do you want to know more?

+39.035.328.111

siad@siad.eu

 

PHARMACOVIGILANCE (drug safety)

farmacovigilanzasiad@siad.eu

Standard de culoare-butelii de gaze uz medical

Ogiva
Standardul UNI EN 1089-3 prevede un sistem de identificare pentru recipienţii de gaz printrun cod al culorilor.
Pentru recipienţii deja aflaţi în circulaţie noile culori vor fi adoptate cu ocazia primei verificări periodice a acestora. În general culoarea gulerului recipientului nu identifică gazul ci doar riscul principal cu care acesta este asociat:
 • toxic şi/sau coroziv galben
 • inflammabil roşu
 • oxidant albastru deschis
 • inert verde intens
Culori specifice sunt prevăzute doar pentru gazele cele mai obişnuite (oxigen, azot, heliu, dioxide de carbon, protoxid de azot).
În cazul în care este necesar un cod din două culori, EIGA şi ASSOGASTECNICI recomandă ca acestea să fie aplicate în segmente circulare, unul deasupra celuilalt. Oricum standardul permite ca acestea să fie afişate în cadrane alternante. Pentru identificarea gazului este întotdeauna necesar să se consulte etichetele fixate pe recipienţi.
Culoarea gulerului identifică natura pericolului care este asociat cu gazul transportat şi este util atunci când, de la distanţă, eticheta nu este uşor lizibilă.

Punctele esenţiale ale Standardului UNI EN 1089-3 şi recomandările EIGA FEDERCHIMICA-ASSOGASTECNICI cu referire la aplicaţiile medicale
În general corpul recipientului poate să fie vopsit în orice culoare care nu va produce o interpretare greşită a riscului asociat cu culoare respectivă de pe guler.

Faptul că pe recipient este utilizat noul cod al culorilor trebuie marcat printro literă majusculă "N" plasată în două poziţii diametral opuse pe guler, cu o înălţime de aproape 7/10 din înălţimea gulerului şi întro culoare contrastantă cu cea în care este vopsit gulerul. Utilizarea literei N nu este necesară pentru recipienţii la care culorile caracteristice nu s-au modificat faţă de cele care erau anterior în uz.

Pentru amestecuri de gaze, standardul permite alegerea între culori în conformitate cu tipul de risc şi cu două culori care să identifice componentele principale. EIGA şi ASSOGASTECNICI recomandă să se utilizeze următoarele criterii:
 • aer de uz medical alb şi negru
 • aer sintetic de uz medical alb şi negru (conţinut de oxigen între 20 şi 23.5%2)
 • oxigen şi azot verde intens (O2 < 20%)
 • oxigen şi azot albastru deschis (O2 > 23,5%)
 • oxigen şi dioxid de carbon alb şi gri
 • oxigen şi protoxid de azot alb şi bleu
Celelalte amestecuri se vor identifica conform codului de culoare care indică cea mai importantă caracteristică a conţinutului, în ordinea descrescătoare a riscului, astfel:
 • toxic şi coroziv galben
 • inflamabil roşu
 • oxidant bleu deschis
 • inert verde intens
Culoarea corpului buteliei
Culoarea corpului buteliei conţinând gaze de uz medical este albă, conform regulamentului european.
 

Culoarea buteliilor pentru gaze medicale