Omrvinková navigácia

Acetylene header

Acetylén

Acetylén

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Acetylene

Acetylén je plyn, ktorý významne prispel k priemyselnému pokroku; od začiatku 20. storočia sa široko používal vo výrobných postupoch (zváranie autogénom) a oblastiach civilných a námorných osvetľovacích systémov (majáky).
Možnosť jeho transportu bola po mnoho rokov technickým problémom vzhľadom k jeho vysokej horľavosti a tendenciu k explozívnemu rozkladu.
Riešenie tohto problému bolo nájdené v pórovité hmote a SIAD sa môže prihlásiť k svojej podstatnej úlohe v tomto smere.

Technické parametre 
Produkt: acetylén 
Chemický vzorec: C2H2
Čistota : ≥ 99.0%
Relatívna hustota (vzduch = 1): 0.9
Vzhľad : bezfarebný plyn 
Zápach : éterický, sladkastý 
Limit horľavosti vo vzduchu : 2.0 ÷ 82%


Technické vlastnosti


Acetylén sa používa v rozmanitých aplikáciách spadajúcich do rôznych priemyselných odvetví, napr:

  • welding zváranie a rezanie (autogén)
  • výroba lampovej černe
  • rozhorenie
  • analýza kovov pomocou atómovej absorpčnej spektroskopie

Acetylén je vysoko horľavý a výbušný plyn. Okrem toho môže vo vysokých koncentráciách spôsobiť udusenie.
Aby sa predišlo týmto škodlivým javom, musia výrobcovia aj zákazníci dodržiavať prísne bezpečnostné pravidlá pre skladovanie a manipuláciu s acetylénom a riadiť sa naším bezpečnostným listom pre acetylén

 


Bezpečnostný list - Acetylén


Bezpečnostný list - Acetylén z NCHZ Nováky


Výroba acetylénu je založená na reakcií vody a karbidom vápnika.

Táto exotermická reakcia prebieha vo vlhkých generátoroch, ktoré pracujú s prebytkom vody, ktorá absorbuje teplo produkované pri reakcií.
Na výstupe z reaktora acetylén prechádza vodnou premývacou vežou, kde sa ochladí a čistí; potom prechádza čistiacim procesom, sušiacim procesom a nakoniec je natlačený do tlakových fliaš.

Spôsoby dodávky acetylénu a služieb pre zákazníkov SIAD zahŕňajú:

  • doprava v tlakových fľašiach a zväzkoch tlakových fliaš
  • projekcia a inštalácia systémov distribúcie plynov
  • dodávka zariadenia pre správne používanie plynov
  • podpora a technické poradenstvo v doprave, distribúcií a aplikácií plynov.

Acetylén je tiež možné dodávať:

  • s triedou čistoty 2.6.

 


Spôsoby zásobovania