Omrvinková navigácia

Argon header

Argón

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Argon

Argón je vzácnym plynom, ktorý tvorí 0,93 % zemskej atmosféry.
Vzácne plyny sú skupinou plynov, ktoré obsahujú argón, hélium, kryptón, neón, xenón a niekedy aj radón. Vykazujú veľkú stabilitu a extrémne nízke reakčné rýchlosti.

Technické vlastnosti 
Produkt: Argón
Chemický vzorec : Ar
Čistota : ≥ 99.996%
Relatívna hustota (vzduch = 1): 1.38
Vzhľad : bezfarebný plyn 
Zápach : bez zápachu 
Limit horľavosti vo vzduchu : nehorľavý 
Ďalšie vlastnosti : netoxický a nekorodujúca; vyznačuje sa nízkou tepelnou vodivosťou a miernou rozpustnosťou vo vode.


Technické vlastnosti


Argón sa používa v rôznych aplikáciách uvedených ďalej.

Výroba hliníka 
Vo výrobe hliníka sa argón používa:

 • k náhrade vzduchu alebo dusíka na vytvorenie pomocné inertné atmosféry
 • pomoc pri odstraňovaní nežiaducich rozpustných plynov počas odplyňovania
 • na odstraňovanie rozpusteného vodíka a častíc z roztaveného hliníka.

Výroba a spracovanie ocele 
V oceliarskom priemysle sa argón používa:

 • k vytesneniu plynov alebo pár a zabránenie oxidácii
 • pre dosiahnutie rovnomernej teploty a homogénneho zloženia miešaním roztavenej ocele
 • pomoc pri odstránení nežiaducich rozpustných plynov počas odplyňovania
 • ako nosný plyn pri stanovení zloženia vzorky plynovou chromatografiou
 • k vyplachovanie oxidu uhoľnatého a zníženie strát chrómu v argón-kyslíkovom oduhličování (AOD) používanom počas rafinácie nerezovej ocele.

Kovovýroba 
V kovovýrobe sa argón používa:

 • na vytvorenie inertného plynného štítu pri zváraní
 • na vytvorenie prostredia bez kyslíka a dusíka pri žíhaní a valcovanie kovov a zliatin
 • na oplachovanie roztavených kovov pri eliminácii pórov v odliatkoch.

Výroba polovodičov 
Vo výrobe polovodičov sa argón používa:

 • na vytvorenie ochrannej atmosféry a teplonosného média pri raste kryštálov germánia a kremíka.

Osvetlenie 
Vo výrobe osvetlenia sa argón používa:

 • k plneniu baniek žiaroviek a žiariviek
 • k vytvoreniu modrého svetla v neónových lampách.

Hoci je argón netoxický, môže vo vysokých koncentráciách spôsobiť dusenie z nedostatku kyslíka. Okrem toho kontakt s kvapalným produktom môže spôsobiť chladovej a mrazové popáleniny. Aby sa predišlo týmto škodlivým javom, musia výrobcovia aj zákazníci dodržiavať prísne bezpečnostné pravidlá pre skladovanie a manipuláciu s argónom a riadiť sa naším bezpečnostným listom pre argón.

 


Bezpečnostný list - Argón - plynný


Bezpečnostný list - Argón - kvapalný


Argón, ako vedľajší produkt výroby kyslíka a dusíka, sa komerčne vyrába technológiou separácia vzduchu. Tento proces spočíva v separácii komponentov obsiahnutých vo vzduchu:

 • dusík (78 %)
 • kyslík (21 %)
 • argón (0,9 %)
 • ostatné plyny (0,1 %).

Súčasné výrobné závody predstavujú rozvoj Claude-Lindeho procesu pomenovaného po francúzskom a nemeckom vedci, ktorí prispeli k jeho vývoju; pri chladení vzduchu pôvodne použili izoentalpickou expanziu len u tlakového poklesu a neskôr izoentalpickou expanziu s produkciou energie.
Prevádzka zahŕňa dve kolóny nad sebou pracujúci pri rôznych tlakoch, s prúdom plynu (stúpajúcim) a prúdom kvapaliny (klesajúcim) v rovnováhe medzi plynnú a kvapalnou fázou. V smere k vrchu kolóny je vzrastajúcej koncentrácie dusíka a v smere ku dnu vzrastajúcej koncentrácie kyslíka.

Argón sa získa v tretej frakcionačnej kolóne, v ktorej sa opakuje destilačné proces na zmesi kyslík-argón odoberanie zo stredného bodu hornej kolóny.
V súčasných závodoch na separáciu vzduchu sa dosiahlo vysoký stupeň automatizácie a ich riadenie sa vykonáva počítačom; riadiaci systém ovláda celý výrobný cyklus a následné fázy distribúcie produktu až po skladovanie a použitie.
Vo výrobnom závode Osio Sopra, čo je konštrukčne najlepší závod v Taliansku v oblasti priemyselných plynov a najväčšie výrobné jednotka SIAD, bola v septembri 1997 spustená nová prevádzková jednotka T 1000 na separáciu vzduchu, ktorá nahradila časť starého závodu a zabezpečuje výrobnú kapacitu 1300 t kyslíka za deň.
Jednotka bola projektovaná SIAD MACCHINE IMPIANTI.

Spôsoby dodávky argónu a služieb pre zákazníkov SIAD zahŕňajú:

 • doprava v tlakových fľašiach, vo zväzkoch tlakových fliaš, v kontajneroch alebo do zásobníkov
 • projekcia a inštalácia systémov distribúcie plynov
 • dodávka zariadenia pre správne používanie plynov
 • podpora a technické poradenstvo v doprave, distribúciu a aplikáciu plynov.

Argón je tiež možné dodávať:

 • s triedou čistoty 5.0 - 5.5 - 5.8
 • v špeciálnych a kalibračných zmesiach rôzneho zloženia na zákazku.

 


Spôsoby zásobovania