Omrvinková navigácia

Helium header

Hélium

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Helium

Hélium je druhý najľahší plynný prvok po vodíku: Jeho molekula je zo všetkých najmenšia, má najnižší bod varu zo všetkých prvkov.
Hélium sa vyskytuje v atmosfére v koncentráciách približne 5 ppm. Kvôli nízkej koncentrácii je komerčné získavanie zo vzduchu neuskutočniteľné. Našťastie bola nájdené niektoré ložiská zemného plynu s významným podielom hélia. Preto sa všetko komerčné hélium získava z ložísk zemného plynu; malá časť z nich obsahuje hélium v koncentráciách vyšších ako 0,3% obj. Väčšina hélia vo svete pochádza z ložísk zemného plynu nachádzajúcich sa v úzkom páse územia Texasu, Oklahomy, Kansase a na východnom úbočí Skalnatých hôr.

Technické vlastnosti 
Produkt: Hélium
Chemická značka : He
Čistota : ≥ 99.998%
Relatívna hustota (vzduch = 1): 0.138
Vzhľad : bezfarebný plyn 
Zápach : bez zápachu 
Limit horľavosti vo vzduchu : nehorľavý 
Ďalšie vlastnosti : Ďalšie vlastnosti: netoxické, chemicky inertné, len slabo rozpustné vo vode, vysoká tepelná vodivosť (5x väčší ako voda). Pri ožiarení sa nestáva rádioaktívnou; zostáva kvapalné až takmer do absolútnej nuly, takže sa jedná o najchladnejšie známu látku.


Technické vlastnosti


Hélium sa používa v rôznych aplikáciách uvedených ďalej:

Kovovýroba 
V kovovýrobe sa hélium používa:

 • na vytvorenie inertného krycieho štítu a prevenciu oxidácie počas zvárania kovov, ako je hliník, nehrdzavejúca oceľ, meď a zliatiny horčíka, niklu a kobaltu.

Letecký priemysel 
V leteckom priemysle sa hélium používa:

 • na plnenie lietajúcich objektov ľahších ako vzduch, aerostatov / balónov.

Výroba polovodičov 
Vo výrobe polovodičov sa hélium používa:

 • na vytvorenie ochrannej atmosféry pre rast germániových a kremíkových kryštálov pre tranzistory a lasery.

Elektronický priemysel 
V elektronickom priemysle sa hélium používa:

 • k vytvoreniu riadenej atmosféry pri výrobe polovodičových súčiastok

Ďalšie aplikácie 
Ďalšie dôležité aplikácie hélia sú:

 • vo výrobe optických vlákien používaných v telekomunikačných kábloch
 • v chemickom priemysle, ako nosný plyn pri analýze čistoty a zloženie chemických zlúčenín plynovou chromatografiou
 • k odhaľovanie netesností alebo overovanie ich neprítomnosti v tlakových alebo vákuových systémoch alebo pri testovaní tesnosti potrubia
 • k plneniu meteorologických balónov a sond.
Hoci je hélium netoxický a inertný plyn, môže vo vysokých koncentráciách spôsobiť dusenie z nedostatku kyslíka.
Aby sa predišlo týmto škodlivým javom, musia výrobcovia aj zákazníci dodržiavať prísne bezpečnostné pravidlá pre skladovanie a manipuláciu s héliom a riadiť sa naším bezpečnostným listom pre hélium.

Bezpečnostný list - Hélium - plynné


Bezpečnostný list - Hélium - kvapalné


Spôsoby dodávky hélia a služieb pre zákazníkov SIAD zahŕňajú:

 • doprava v tlakových fľašiach, zväzkoch tlakových fliaš alebo v kontajneroch
 • projekcia a inštalácia systémov distribúcie plynov
 • dodávka zariadenia pre správne používanie plynov
 • podpora a technické poradenstvo v doprave, distribúciu a aplikáciu plynov .

Hélium je tiež možné dodávať:

 • v triedach čistoty 5.0 - 6.0
 • vo zváracích zmesiach o rôznom zložení
 • v špeciálnych a kalibračných zmesiach rôzneho zloženia na zákazku.

Spôsoby zásobovania