Omrvinková navigácia

Informácie pre zákazníkov

Informácie pre zákazníkov

Informácie pre zákazníkov

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Informácie pre zákazníkov

Vitajte v zákazníckej oblasti SIAD Slovakia

SIAD Slovakia spol. s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , oddiel:Sro, Vložka číslo : 17222/B

IČO: 35 746 343

IČ DPH : SK2020220191

Sídlo spoločnosti :

Rožňavská 17

831 04 Bratislava

tel: +421 2 444 603 47

email: siad@siad.sk

Bankové spojenie :

Banka : UnicreditBank Slovakia a.s.

IBAN: SK10 1111 0000 0011 9925 4001

BIC: UNCRSKBX

 

Všeobecné predajné a dodacie podmienky SIAD Slovakia spol. s r.o.
Nasledovné predajné a dodacie podmienky platia pre všetky dodávky, výkony i služby (predovšetkým technické plyny a zariadenia, kvapalné plyny, špeciálne a kalibračné zmesi, uhľovodíkové plyny, prídavné materiály a príslušenstvo) predávajúceho (SIAD Slovakia spol. s r.o.).

VOP 2019