Krypton header

Kryptón

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Krypton

Krypton, Kr, je bezfarebný, bez zápachu, nehorľavý, inertný plyn.

Aplikácia
Používa sa vo výrobe žiarovkových baniek a žiariviek, laserov a tepelne účinných okien.

Kompatibilita materiálov 
Kovy: mosadz; nerezová oceľ; uhlíková oceľ; hliník; zinok; meď; Monelův kov.
Plasty: Kel-F; PTFE; FEP a PFA fluorované polymérové živice; Tefzel; Kynar; PVC; polykarbonáty.
Elastoméry: Kalrez; Viton; Buna-N; Neopren; polyuretány.

Technické vlastnosti :
Atómová hmotnosť : 83,80
Špecifická hmotnosť (vzduch = 1): 2,899
Zápach : žiadny 
CAS registračné číslo : 7439-90-9
Kritická teplota : 209,35 K / -63,5 ° C 
Kritický tlak : 54,9 bar 
Bod varu : 120,255 K / -152,9 ° C 
Bod topenia : 116,55 K / -156,6 ° C

Odhaduje sa, že 30% energeticky účinných okien predávaných v Anglicku a Nemecku je plnené kryptónom. V utesnenom izolujúcim sklenenom okne je asi 19 litrov kryptónu na 1 m2 plochy okna. Použitie kryptónu v tepelne účinných oknách (ako náhrada vzduchu alebo argón) pomáha v dosiahnutí zvýšenej "R" hodnoty požadované pre splnenie nových cieľov v energetickej účinnosti. V závislosti na aplikácii sa argón niekedy mieša s kryptónom a existujú špeciálne systémy, ktoré tiež vyžadujú prídavok asi 10% kyslíka do kryptónu.

V laseroch sa kryptón používa na dosiahnutie požadovanej optickej vlnovej dĺžky v závislosti na aplikácii lasera. Krypton sa vždy mieša s halogénom, typicky s fluórom, pre získanie žiaducich charakteristík. Lasery tohto typu sa nazývajú "Excimerové" lasery.

Niektoré firmy aktívne v priemysle kozmického výskumu vykonávajú experimenty s kryptónom ako zdrojom paliva pre iónové pohonný motory, aj keď s xenónom sa dosahuje lepšie výsledky. Výber propulzného paliva pre elektrické motory je často otázkou kompromisu medzi nákladmi a efektivitou pretože cena xenónu je bežne 10x vyššia ako kryptónu.

Kryptón sa niekedy používa v uzavretých halogénových predných svetlách, ktorých svetelný výkon je až dvakrát vyššia než u štandardných žiarovkových svetlometov.

Halogénová uzavretá svetlá zvyšujú svetelný výkon u diaľkových svetlometov až na 150.000 cd. Špecifikácie u stretávacích svetiel zostávajú rovnaké - 8.000 až 20.000 cd na svetlomet. Výhodou halogénových svetiel je, že poskytujú podstatne viac svetla pri rovnakej spotrebe energie a znižujú spotrebu energie pri zachovaní rovnakého svetelného výkonu ako nehalogenové lampy. Halogénové svetlá sú v zásade žiarovky s radom menších rozdielov, ktoré umožňujú, aby ich vlákna žhavila pri vyššej teplote a poskytovala tak jasnejšie svetlo. Vlákno halogénového svetla žhaví pri vyššej teplote, pretože je nepatrne slabší, má vyššiu účinnosť a dáva intenzívnejší a "belšie" svetlo ako "žlté" žiarovky.

Wolframové vlákna u oboch druhov svetiel sú v inertnej atmosfére: argón alebo dusík alebo ich zmes. Modernejšie svetla však obsahujú asi 1% halogénového plynu (brómu, chlóru, fluóru, jódu alebo astátu) a podstatné množstvo kryptónu.

Krypton obvykle zvyšuje tlak v banke, pomáha potláčať vyparovanie vlákna a halogén v atmosfére banky iniciuje "čistiaci" cyklus zlučovaním s odpareným wolfrámom a jeho spätným ukladaním na vlákno. Bohužiaľ tento cyklus nie je nepretržitý. Wolfram nie je ukladaný späť na vlákno do presne rovnakého miesta, z ktorého sa odlúpla, takže niektoré miesta na vlákne sa zoslabujú a nakoniec zlyhajú. Aplikácie a koncepcie sú rovnaké pre bytové žiarovky, ako je rad "Watt Mister" od GE.

Typické komponenty zmesi, okrem argónu, kryptónu a dusíka, môžu byť Metylbromid, metylenbromid, bromovodík a metyljodid, ktoré poskytujú nevyhnutnú halogénovou zložku.