Omrvinková navigácia

Certifications header

Certifikácia

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Certifications

Pre spoločnosť SIAD Slovakia spol. s r.o. je prioritným cieľom dodávať kvalitné, bezpečné produkty a služby. Systém riadenia kvality a neustále zlepšovanie kvality výrobkov a služieb je naším základným programom.

Získaním certifikátu preukazuje ich držiteľ nezávislým orgánom potvrdenú schopnosť systematického a efektívneho zabezpečovania danej oblasti a prehlbuje tým svoju dôveryhodnosť voči obchodným partnerom a svojmu okoliu.

QUALITY ISO 9001 certification