Omrvinková navigácia

Industries Header

Použitie plynov

Použitie plynov

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Industries

Svet technických, medicinálnych a špeciálnych plynov, hoci nie je príliš laickej verejnosti známy a často je považovaný za námet iba pre odborníkov, má ku každodennému životu oveľa bližšie, než by sme si mohli predstaviť. Schopnosť vyrábať a používať technické plyny je jedným zo základných ukazovateľov technického pokroku modernej doby.

Dnes sa plyny používajú takmer vo všetkých priemyselných odvetviach a veľká väčšina materiálov a služieb, ktoré denne používame, vznikla za pomoci plynov, ako napr. konštrukčná ocel a kovové výrobky, potraviny, nápoje a ich úprava, plasty, pitná voda atď. Plyny sa uplatňujú pri čistení odpadových vôd, pri spaľovaní odpadov, pri výrobe elektroniky atď.

Možnosti aplikácie plynov napriek tomu nie sú ešte zďaleka vyčerpané. Špecialisti spoločnosti SIAD neustále pracujú na výskume a vývoji nových aplikácií plynov a trvalom skvalitňovaní produktov a služieb. Medzi posledné novinky patrí napríklad "criosabiatura", čo je povrchové čistenie kvapalným oxidom uhličitým bez použitia piesku, systém Aquafreed ® slúžiace na úpravu a čistenie vodných plôch, použitie ozónu k chemickému čisteniu vody, technológie a produkt k zvýšeniu bezpečnosti a životnosti pneumatík SECUR PNEUS ® .