Chemical and pharmaceutical header

Chemický a farmaceutický priemysel

Chemický a farmaceutický priemysel

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Chemical and Pharmaceutical

Spoločnosť SIAD, s využitím svojho know-how a skúseností v oblasti priemyselného plynu a jej produktov a technológií, pracuje s chemickými a farmaceutickými klientmi, ktorým pomáha znižovať náklady, zvyšovať produktivitu a plniť ciele v oblasti životného prostredia.

Ak chcete zobraziť katalógy spoločnosti SIAD venované chemickému priemyslu, kliknite tu

Navigačné menu

Aplikácia
In the chemical and pharmaceutical industry, gases are used for several applications, as described below.
Plyny
Nitrogen is used in a variety of applications in the chemical and petrochemical industries, as follows...