Životné prostredie header

Životné prostredie

Životné prostredie

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Životné prostredie

Životné prostredie a jeho ochrana je v poslednej dobe v popredí záujmu nielen ekologických organizácií, ale aj štátnych inštitúcií i priemyselných organizácií. Špecialisti SIAD nemôžu stať stranou výskumu a vývoja v aplikáciách chrániacich životné prostredie. Ponúkané riešenia zahŕňajú okrem iného problematiky.

  • ochrana vôd
  • nakladanie s odpadmi
  • ochrana ovzdušia

Firma SIAD sa dlhú dobu angažuje vo vývoji a zlepšovaní inovatívnych aplikácií plynov pri ochrane životného prostredia. Plyny a technológie SIAD pre spracovanie odpadov, odpadových vôd a tokov plynov sú efektívne riešenia, ktoré môžu napraviť ekologické problémy pri súčasnom zvyšovaní produktivity.